Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

dotyczący tego wydatkowania 'bez względu na termin', to zakładając racjonalność ustawodawcy i zasadę nie tworzenia norm pustych, uznać należy, iż owo wydatkowanie...
kosztów obsługi., W 1997 r. Fundacja na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo I.-K. za świadczenia dodatkowe zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów całość...