Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ke 121/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-13

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia na odmowę dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży nieruchomości miejskich na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej p...
[...] znak: [...] przez Prezydenta Miasta 'odmowę dopuszczenia' w/w organizacji do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży nieruchomości miejskich na rzecz Spółdzielni...

II SA/Ol 665/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-06

w gruncie. Podniósł przy tym, że wielokrotnie informował Wójta Gminy K. o kradzieży własności tej nieruchomości i zwracał się o podanie szczegółów jej sprzedaży., W odpowiedzi...
, że w dniu 19 czerwca 2015 r. na stronie BIP Urzędu Gminy w K. zostało zamieszczone obwieszczenie o sprzedaży rzeczonej nieruchomości, zawierające istotne warunki umowy...

I OSK 1169/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-14

121/06 o odrzuceniu skargi Stowarzyszenia 'W.' w [...] na odmowę dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży nieruchomości miejskich na rzecz...
w postępowaniu dotyczącym sprzedaży nieruchomości miejskich na rzecz [...] Spółdzielni Mieszkaniowej. Powyższe stanowisko Stowarzyszenie uznało za 'decyzję' i złożyło...

II SAB/Po 70/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-17

mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze przetargu lub w drodze...
zawarcie umowy. Nie budzi zatem wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego, następuje w drodze umowy cywilnoprawnej...

II SAB/Po 71/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-17

mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze przetargu lub w drodze...
umowy. Nie budzi zatem wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego, następuje w drodze umowy cywilnoprawnej. Oczywiste...

II SA/Ol 108/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-28

Miejskiej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy, stanowiącej własność Gminy postanawia odrzucić skargę. Z przekazanych...
unieważnienie Uchwały Nr XX/224/08 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy, stanowiącej własność gminy...

I OW 269/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie jako organowi właściwemu do jego rozpoznania., Agencja wskazała, że w przedmiotowej umowie sprzedaży...
. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość rolna z Państwowego Funduszu Ziemi. Z dniem 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 października 1991 r...

III SAB/Lu 15/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-09-30

objęta skargą nie ma charakteru administracyjnego, ale cywilny. Przedmiotem skargi jest bezczynność Zakładu Gospodarki Lokalowej w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej...
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Zgodnie z art. 27 ustawy sprzedaż nieruchomości albo oddanie...

II SA/Ke 510/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-25

(...) uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu jest sprawą z zakresu administracji publicznej i może zostać zaskarżona do sądu na podstawie...
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oddala skargę. II SA/Ke 510/07, UZASADNIENIE, Uchwałą nr [...] z dnia [...] Rada Miejska, na podstawie art...

IV SA/Wa 1057/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

., J. M. i A. D. podanie w sprawie unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 15 czerwca 1984 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego rep. [...]., Powyższe...
. i A. D. zwrócili się do Wojewody [...] o unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 15 czerwca 1984 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego rep. [...]. z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   49