Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-17

żadnej z wymienionych w tym zaświadczeniu osób (S. Z., H. Z. K. K., H. N.) do zawarcia jakiejkolwiek umowy sprzedaży nieruchomości. Czy może oznacza...
sprzedaży nieruchomości, a już w szczególności umowy przez Państwowym Biurem Notarialnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art...

II GSK 3/16 - Wyrok NSA z 2018-05-10

częściowego lub ostatecznego planu podziału, podczas gdy wierzytelności hipoteczne zaspokajane są z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kolejności przysługującego...
uzyskanych ze sprzedaży takiej nieruchomości, co wyklucza pogorszenie sytuacja wierzyciela hipotecznego z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużnika;, 3) art. 59 pkt 2 u.g.h....

II SA/Bd 986/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-11

się postępowanie sądowe i nieskuteczność oświadczenia właściciela (A. K.) o odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, postanowieniem z [...] września 2019r...
do niej i odstąpienie od umowy warunkowej sprzedaży z [...] lipca 2016r. (zawartej w formie aktu notarialnego repertorium A nr [...]) Spółce zabudowanej nieruchomości, zażądał...

VI SA/Wa 809/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

kupna - sprzedaży' z dnia 21 lipca 1993 r., na mocy której nabyła wraz z swoim małżonkiem ww. nieruchomości. Przedsiębiorca w złożonych wyjaśnieniach podkreślił...
od sprzedaży nieruchomości, czy opłatę za zezwolenie na budowę pawilonu handlowego. Władztwa nad nieruchomością nie kwestionował dotychczas także skarżący. W przekonaniu strony...

II SA/Bd 1119/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

niezależności przedsiębiorcy w wyborze miejsca, w którym będzie prowadził sprzedaż (musiałby być np. właścicielem większości nieruchomości w mieście, co zapewniłoby mu względną...
się z odmową właściciela nieruchomości). Obiektywne ograniczenia związane ze zorganizowaniem punktu sprzedaży w tak krótkim czasie nie pozwalają uznać, że braku ogłoszenia...

II SA/Bd 1118/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

, w którym będzie prowadził sprzedaż (musiałby być np. właścicielem większości nieruchomości w mieście, co zapewniłoby mu względną swobodę wyboru miejsca, ewentualnie miałby...
. z siedzibą w K. oraz M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających...

II SA/Ol 491/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-13

, w której skarżący zamieszkuje wraz z małoletnim dzieckiem. Sprzedaż tej nieruchomości w drodze egzekucji pokryłaby nałożoną karę, jednak po pierwsze wiązałaby...
odbywać się wyłącznie z nieruchomości, w której skarżący zamieszkuje wraz z małoletnim dzieckiem. Sprzedaż tej nieruchomości w drodze egzekucji pokryłaby nałożoną karę...

VI SA/Wa 26/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

od Zarządzającego strefą wynika z konieczności rozstrzygnięcia z Zarządzającym spornej kwestii warunków sprzedaży nieruchomości. Organ zaznaczył, że Spółka od momentu...
, w ocenie organu, z konieczności rozstrzygnięcia z Zarządzającym strefą spornej kwestii warunków sprzedaży nieruchomości. Wskazując na powyższe, oraz akcentując, że spółka...

II SA/Op 258/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-06

do spożycia w miejscu sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości...
nie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 m liczonej od wejścia (wyjścia) do punktu sprzedaży do granicy nieruchomości przedszkoli, szkół, internatów, domów...

III SA/Łd 514/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-03

na sprzedaż w nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży...
. A na korzystanie z pozostającej we współwłasności nieruchomości polegające na zlokalizowaniu w tym miejscu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu...
1   Następne >   +2   +5   +10   97