Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 1579/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

z odzyskanej zdolności kredytowej, sprzedaży nieruchomości oraz w wyniku nowych emisji akcji. Dodała, że korzystając z analiz ekspertów rynku nieruchomości, uznała...
, iż najbardziej efektywnym sposobem sprzedaży nieruchomości będzie sprzedaż poszczególnych jej części oddzielnie. Aby można było sprzedać części nieruchomości, koniecznym...

II GSK 449/14 - Wyrok NSA z 2015-04-15

przez spółkę nieruchomości o wartości około 16 milionów zł oraz planów spółki co do przeprowadzenia wezwania na sprzedaż jej akcji. Spowodowało to wzrost notowania akcji...
., o powierzchni około 3,8 ha, wynosiła na dzień wyceny 16.174.000 zł. Za najbardziej efektywny sposób sprzedaży nieruchomości uznano sprzedaż poszczególnych jej części oddzielnie...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości deweloperskie (załącznik nr [...] do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia [...] września 2012 r...
z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., k. 304). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie...
posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego...

VI SA/Wa 1652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1651/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1669/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono...
Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników...

VI SA/Wa 905/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

. postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2014 r. sygn.. akt II GZ 21/14, LEX nr 1450788)., Ponadto, w ocenie Sądu, sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji może spowodować...
do sprzedaży nieruchomości. Sama tylko możliwość dokonania w przyszłości egzekucji z nieruchomości nie uzasadnia jeszcze udzielenia ochrony tymczasowej. W postępowaniu...

VI SA/Wa 821/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

. postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2014 r. sygn.. akt II GZ 21/14, LEX nr 1450788)., Ponadto, w ocenie Sądu, sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji może spowodować...
do sprzedaży nieruchomości. Sama tylko możliwość dokonania w przyszłości egzekucji z nieruchomości nie uzasadnia jeszcze udzielenia ochrony tymczasowej. W postępowaniu...

II GSK 502/08 - Wyrok NSA z 2008-11-27

ze sprzedaży nieruchomości (ust. 1 pkt 1), lub z wolnej ręki za zezwoleniem Ministra Finansów i po cenie nie niższej od wyznaczonej w zezwoleniu (ust. 1 pkt 2). Suma...
, uzyskana ze sprzedaży nieruchomości zarówno z licytacji publicznej jak i z wolnej ręki, zostanie przekazana w całości do masy likwidacyjnej likwidowanego przedsiębiorstwa...
1   Następne >   +2   5