Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 575/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, w skład...
ze sprzedażą nieruchomości. Masę upadłości stanowią także środki zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie w łącznej wysokości 16.479,02 zł. W ocenie syndyka stan środków...

I GZ 553/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, w skład masy...
ze sprzedażą nieruchomości. Masę upadłości stanowią także środki zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie w łącznej wysokości 16.479,02 zł. W ocenie syndyka stan środków...

I GZ 54/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 55/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 56/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I SA/Sz 674/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-23

postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości oraz że rzeczywiste środki, którymi dysponuje Syndyk na dzień 15 sierpnia 2013 r. wynoszą [...] zł., Referendarz...
uwagę, że w skład majątku upadłego wchodzi nieruchomość, o wartości [...] zł jednakże na nieruchomości tej ustanowiono szereg hipotek, które przewyższają wartość...

III SA/Gd 736/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-02

przewyższających jej wartość. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych...
jest wątpliwe oraz wadium w wysokości 80.000 zł wpłacone w toku postępowania przetargowego na sprzedaż ww. nieruchomości. Wynika stąd, że jedynym majątkiem jaki znajduje...

III SA/Gd 737/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-02

przewyższających jej wartość. Oznacza to, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych...
jest wątpliwe oraz wadium w wysokości 80.000 zł wpłacone w toku postępowania przetargowego na sprzedaż ww. nieruchomości. Wynika stąd, że jedynym majątkiem jaki znajduje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100