Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2060/11 - Wyrok NSA z 2013-12-11

na sprzedaż ww. nieruchomości., Kolegium uznało, iż w stanie faktycznym sprawy wystąpiły przesłanki do przejęcia przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa...
poniesionej w związku z renowacją przedmiotowego budynku., Organ podkreślił, iż właściciele nieruchomości przy ul. [...], wyrażając zgodę na sprzedaż nieruchomości w piśmie...

I OSK 369/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

. 1 (obecnie art. 16 ust. 1) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
powyżej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

I OW 154/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej j i osadnictwa...
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...

OSK 914/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

O charakterze art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
dzierżawnych /zał. nr 125/. Taki stan istniał w dniu 5 kwietnia 1958 r. tj. w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 12.03.1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnej...

II SA/Lu 340/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-16

oraz zaproponował dobrowolną sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie...
. i J. G. pismem z dnia 8 listopada 1976 r. wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w Z. przy ulicy P. M. [...]., Kolegium uznało, iż w stanie faktycznym...

IV SA/Wa 1577/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

wspomnianego gospodarstwa rolnego stanowiły przepisy art. 9 ust. 1 (obecnie art. 16 ust. 1) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
powyżej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

I SA/Wa 605/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowania niektórych spraw związanych.z...
wpływ na ocenę prawidłowości zastosowania do przedmiotowej nieruchomości art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

I SA/Wa 2518/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym oraz ustawę z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych...
, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.U. Nr 18, poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego...

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. Nr 17, poz...
w tych sprawach., Z akt sprawy wynika, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Państwa nastąpiło na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...

I OZ 126/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

, w tym dokonać sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707) istnieje domniemanie...
publicznych, zaś dochodzenie stwierdzenia ewentualnej umowy sprzedaży nieruchomości związane będzie z koniecznością prowadzenia postępowania na drodze cywilnej przed sądem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100