Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 843/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

przychód w dniu 27.10.2010 r. w wysokości 35.000 zł. ze sprzedaży nieruchomości rolnej, której wraz z mężem była właścicielem. Przychód przekraczał połowę minimalnego...
. ze sprzedaży nieruchomości rolnej, której wraz z mężem była właścicielem. Pozostaje również poza sporem ,że przychód ten przekraczał połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę...

III SA/Kr 264/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

jeszcze jakieś środki ze sprzedaży nieruchomości za którą swego czasu uzyskał kwotę 100 tys. zł.? Jeśli tak to w jakiej wysokości? Jeśli nie to przedstawienie szczegółowego...
się do pytania o środki ze sprzedaży nieruchomości, w obszernych wywodach zakwestionował ustalenia dokonane swego czasu przez Sąd podnosząc, że sprawa tej nieruchomości...

II SA/Wa 1741/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych z tego tytułu środków na rozwinięcie na terenie [...] sieci salonów kosmetycznych, ale podkreślił, iż obecnie nieruchomość...
powyższych założeń, z akt nie wynika ponadto, iż sprzedaż nieruchomości i pozyskane na ten cel środki, zostaną wykorzystane w sposób przyczyniający się do spełnienia warunków...

II SA/Sz 58/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

, zaś nieruchomość, co do której istnieje możliwość sprzedaży, została wyceniona na kwotę powyżej [...] zł., Mając na uwadze dochodzenie roszczeń z ustanowionej hipoteki...
nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorniczej z uwagi na brak zainteresowanych zakupem., Pełnomocnik zarzucił też naruszenie art. 18 ust. 4a pkt 2...

III SA/Łd 522/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-14

jest pogląd organów, że egzekwowanie zaległych należności może nastąpić przez sprzedaż nieruchomości, na której zamieszkują wnioskodawczyni wraz z rodziną. Sprzedaż...
, czy egzekwowanie zaległych należności przez sprzedaż nieruchomości, tej na której skarżąca zamieszkuje z rodziną, nie jest sprzeczne z jej interesem, jak i interesem publicznym...

III SA/Kr 264/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-25

na tę okoliczność kopii stosowych wezwań, monitów, upomnień etc., • wyjaśnienie , czy skarżący posiada jeszcze jakieś środki ze sprzedaży nieruchomości , za którą uzyskał kwotę...
, które w danym miesiącu nie przekraczają ustawowej kwoty do opodatkowania., Odnosząc się do kwestii sprzedaży/darowizny nieruchomości , należy stwierdzić , że Sąd...

II SA/Ol 525/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-20

z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby tej, której w żaden sposób nie wykorzystuje., Należy podkreślić, że prawo pomocy stanowi instytucję wyjątkową i z tego względu...
domowe, zaś jego majątek stanowią: budynek mieszkalny do rozbiórki o powierzchni 111,54m², mieszkanie o powierzchni ok. 36m² oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59ha...

I OZ 761/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-19

z pomocy społecznej (nie składa wniosków), bo nieustannie odmawiano mu wnioskowanych świadczeń. Oświadczył także, że nie posiada kwoty 100.00 zł jakoby uzyskanej ze sprzedaży...
nieruchomości. Akt notarialny podpisał, ale bez czytania. Nie uczestniczył również w jego odczytaniu., Mając na uwadze powyższe skarżący wniósł o zmianę lub uchylenie...

IV SA/Wr 35/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

dziecku, aby przekazało im środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością dziecka, jednakże jak słusznie wywiódł organ I instancji, mając...
, w sytuacji posiadania przez nią wskazanej nieruchomości, gdyż takowa ma dla niego zasadnicze znaczenie. Sąd stwierdził, iż postępowanie odnośnie stanu faktycznego...

III SA/Łd 379/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

do strony nieruchomość. Wobec braku możliwości jej sprzedaży należność z tytułu odsetek przewyższa ponad sześciokrotnie kwotę należności głównej. W zaistniałej sytuacji należy...
podjąć działania umożliwiające sprzedaż nieruchomości. Np. sporządzić ponowną wycenę wartości działki, która uwzględniałaby realia rynkowe, a tym samym umożliwiła...
1   Następne >   +2   +5   11