Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1687/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

kredytu, ewentualne wszczęcie postępowania egzekucyjnego i sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (i jednocześnie miejscem zamieszkania skarżącego...
, orzeczenia.nsa.gov.pl). Podana przez skarżącego okoliczność ewentualnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego i sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej kredytem, w sytuacji...

I OSK 648/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

nieruchomości. Wydzielona jej część zostanie przeznaczona do sprzedaży, a pozostała na wniosek Starostwa w [...] [...] zostanie nieodpłatnie przekazana zgodnie z art. 24...
poinformowany, że taki obszar jest przewidziany do sprzedaży, natomiast pozostała w zarządzie Zespołu Szkół nieruchomość będzie przekazana nieodpłatnie na wniosek...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-09

stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje dochodu, nie wskazał...
jednak, dlaczego w pierwszej kolejności nie wykorzystuje ich w celu pozyskania źródła dochodu, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby...

II SA/Sz 88/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-06

z pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości. Ponadto, jak wynika z przedłożonej kartoteki księgowej z dnia 16 czerwca 2014 r. zawierającej zestawienie opłat za mieszkanie...
jest współwłaścicielem jego konta bankowego i nie posiada oddzielnego rachunku bankowego oraz, że aktualna sytuacja finansowa zmusiła go do wystawienia domu na sprzedaż, co potwierdził...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

się majątku wnioskującej strony o prawo pomocy poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe...
jej/ich sprzedaży. Wnioskodawca wskazał jedynie, iż w mieszkaniu mieszka, natomiast w odniesieniu do pozostałych nieruchomości, że budynek do rozbiórki ze względu na jego stan...

II SA/Wa 1880/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki - Rep. [...] nr [...] z dnia [...] maja 2017 r., mocą którego skarżący nabył za cenę 440.000 zł nieruchomość zabudowaną...
powierzchni mieszkalnej około 110 m2., Do wniosku skarżący załączył następujące dokumenty: 1) akt notarialny nr [...] z dnia [...] marca 2017 r. - przedwstępną umowę sprzedaży...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe'. Podnosząc, iż nie znajduje podstaw prawnych...
, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości...

III SA/Gd 312/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-26

mu , iż sprzedaż ziemi przez AWRSP nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa...
prowadził korespondencję z Agencją, z której wynika, że skarżący i Agencja układali się co do sprzedaży przez Agencję części nieruchomości osobie trzeciej., Skarżący...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-28

się majątku wnioskującej strony o prawo pomocy poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy...
się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi...

III SA/Gd 636/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-09

został nabywcą jednej z działek o pow. 1,2499 ha., T. B. umożliwił sprzedaż działek bez wydania formalnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zarządu nad nieruchomościami...
nastąpi podział geodezyjny działki a następnie AWRSP wyda decyzję o wygaszeniu zarządu na całość nieruchomości. Wydzielona jej część zostanie przeznaczona do sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   10