Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 2695/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

(działalność mieszana). Organ ustalił, że spółka wystąpiła do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przygotowanie do sprzedaży omawianej nieruchomości, albowiem...
jako dzierżawcy tej nieruchomości (dzierżawa trwa dłużej niż 3 lata), przysługuje jej pierwszeństwo nabycia nieruchomości. Uzasadniając zamiar sprzedaży Agencja wskazała...

IV SA/Wa 1494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

powiększania gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo wskazano, że sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale, postulowanej poprawy...
wskazała, że nie zgadza się z argumentacją [...] Izby Rolniczej, sugerującą, że 'sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale...

IV SA/Wa 1349/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

ze sprzedażą nieruchomości w ramach pierwszeństwa nabycia., Agencja poinformowała dzierżawcę, że warunkiem kupna przez niego nieruchomości, jest m.inn uzyskanie zgody...
sprawy Agencja Nieruchomości Rolnych w, Z. prowadziła korespondencję z Ministrem Spraw Wewnętrznych i, Administracji co do okoliczności związanych z zamiarem sprzedaży...

IV SA/Wa 497/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

oraz prosięta do tuczu., Dalej organ ustalił, że wnioskująca spółka wystąpiła do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przygotowanie do sprzedaży omawianej...
do sprzedaży nieruchomości rolnej w przypadku, gdy sprzedającym jest Agencja Nieruchomości Rolnych, a gdyby nawet miały takie zastosowanie to art. 4 ust. 8 w zw. art. 4 ust. 7...

II OSK 1775/15 - Wyrok NSA z 2017-03-21

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w W. w dniu [...] sierpnia 2009 r. zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości...
nr [...] na rzecz kupującego określonego w tej umowie. Zamiar zbycia nieruchomości jest oświadczeniem woli skarżącej zawartym w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości. Sąd...

V SA/Wa 1411/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-10

, że w zaskarżonym postanowieniu brak jest odpowiedzi organu na argumenty skarżącej, że sprzedaż albo dzierżawa nieruchomości wskazanej we wniosku nastąpi wyłącznie na rzecz G. S.A....
skarżącej wynika, że sprzedaż albo dzierżawa nieruchomości nastąpi wyłącznie na rzecz G. S.A. i jedynie w sytuacji gdy prowadzenie wydobycia k. okaże się konieczne. Dlatego...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

'G. - Ceramika Budowlana' z siedzibą we W. o wydanie zezwolenia na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ch., gmina Ś.Ś. i w Ś.Ś....
nieruchomości dołączono akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 12 czerwca 1997 r. nr rep. A 2420/1997, mocą której właściciel Leszek G. zobowiązał...

V SA/Wa 916/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-24

jest odpowiedzi organu na argumenty Skarżącej, że sprzedaż albo dzierżawa nieruchomości wskazanej we wniosku nastąpi wyłącznie na rzecz G. S.A. i jedynie w sytuacji gdy, prowadzenie...
gospodarstwa w tym rejonie, która wynosi [...] ha. Organ wskazał, że z wyjaśnień Skarżącej wynika, że sprzedaż albo dzierżawa nieruchomości nastąpi wyłącznie na rzecz G. S.A....

IV SA/Wa 1958/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

, 0614 ha a nadto dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o pow. 1 095, 81844 ha., 2. Przedmiotem działalności spółki jest uprawa oraz sprzedaż hurtowa zbóż...
. 8,3880 ha (dwie działki o nr. ew. [...] i, [...]) w związku z ogłoszeniem przetargu na ich sprzedaż., 4. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania...

IV SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

oświadczyła jedynie, że nie przewiduje w harmonogramie sprzedaży na lata 2012-2013 sprzedaży nieruchomości, których dotyczy niniejsza sprawa. Nie stwierdziła więc jednoznacznie...
, że odmawia sprzedaży tej nieruchomości na rzecz A. Sp. z o.o., Ponadto skarżąca wskazała, ze w toku postępowania nie występowała o umorzenie postępowania. W związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   15