Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

w zakresie związanym z realizacją umowy sprzedaży energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul. O. [...], w tym ustalaniem grupy taryfowej...
p.p.s.a., na skutek skargi na dostawcę prądu w zakresie związanym z realizacją umowy sprzedaży energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul...

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

wartości nieruchomości, a w przyszłości mogą generować koszty wywołane wydatkami na utylizację, związanymi z wypłatą roszczeń odszkodowawczych i z ochroną zdrowia. Wydatki...
. - E. J. P. - B. i W. Spółka komandytowa w S., przez G. E. P. Spółka z o.o. w W. oraz przez właścicieli nieruchomości położonych w J. obręb M. i Z. J., Spółka E. - E...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

KRUS; podatki; ubezpieczenie budynków - 3.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca...
od nieruchomości - 120 zł. Posiadana działka rolna jest trwałym pastwiskiem, dzierżawa tej nieruchomości przynosiła dochód (300 zł miesięcznie), po podjęciu skarżonej uchwały...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

- 15.000 zł; składki KRUS, ubezpieczenie budynków. W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca...
)., Do akt sprawy K. K. dołączył rachunki i faktury za: telefon, KRUS, energię elektryczną, sprzedaż sztuki bydła (k. 432); wywóz nieczystości stałych i wodę (k. 434...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

, - 11.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca podkreślił, że w okresie wiosennym zostały...
. - 7.414,02 zł; w czerwcu br. - 3.128,53 zł. Wnioskodawca otrzymywał opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości 300 zł miesięcznie, po podjęciu skarżonej uchwały...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

domu - 19.000 zł oraz ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS; podatki; ubezpieczenie budynków - łącznie 7.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna...
, telewizję satelitarną, telefon (k. 461 i k. 468); wywóz nieczystości, (k. 467); sprzedaż zwierząt (k. 462 - 463); decyzję z dnia [...] lutego 2013 r., w sprawie wymiaru podatku...

III SAB/Lu 21/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-11-03

, czy dystrybucji albo sprzedaży, winno być traktowane jako wykonujące zadania publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wynika to z faktu...
się po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowej. Przez 'przyłącze...

II SA/Bk 1009/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

uchwały Skarżąca wyjaśniła, że prowadzi działalność w zakresie projektowania, budowy oraz sprzedaży farm wiatrowych w Polsce, w tym na terenie gminy K. i jest stroną umów...
dzierżawy, zawartych z właścicielami nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy, których przedmiotem jest udostępnienie Spółce części tych nieruchomości na cele...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

to: utrzymanie domu - 25.000 zł; ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS, podatki: ubezpieczenie budynków - 20.000 zł. W skład majątku K. P. wchodzi nieruchomość rolna...
skarżący ponosi wydatki kwartalne, w tym: składki KRUS - 375 zł oraz roczne: ubezpieczenie budynków - 472 zł; podatek od nieruchomości - 280 zł; utrzymanie domu (remonty...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

- 7.000 zł, ubezpieczenie budynków, spłata kredytu zaciągniętego na zakup ziemi - 10.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha...
. Wnioskodawca uzyskiwał dochód z tytułu dzierżawy dwóch nieruchomości firmie E. E. w łącznej wysokości 600 zł miesięcznie, po podjęciu skarżonej uchwały wypłaty zostały...
1   Następne >   2