Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 1/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-12

., Przed śmiercią matka wnioskodawczyni zawarła umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości i otrzymała zaliczki. Wnioskodawczyni nie była w stanie odstąpić od zawarcia przyrzeczonych...
umów i zwrócić otrzymanych przez matkę zaliczek i w związku z powyższym sprzedała nieruchomości., Zdaniem wnioskodawczyni sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie podlega...

I SO/Łd 12/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-08

liczy na sprzedaż własnej nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia Skarbu Państwa, po czym w zależności od wyników postępowań podatkowych i tym samym stanu posiadania...
, że księgowy stan posiadania środków trwałych nie ma przełożenia na całkowitą zapaść gospodarczą Spółki, którą może uratować sprzedaż nieruchomości. Odmowa zwolnienia od kosztów...

I SO/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-08

przy tym, że aktualnie liczy na sprzedaż własnej nieruchomości, aby zaspokoić roszczenia Skarbu Państwa, po czym w zależności od wyników postępowań podatkowych i tym samym stanu posiadania...
, że księgowy stan posiadania środków trwałych nie ma przełożenia na całkowitą zapaść gospodarczą Spółki, którą może uratować sprzedaż nieruchomości. Odmowa zwolnienia...

III SO/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-26

sprzedaży nieruchomości uczelni okazały się bezskuteczne. Wskazał także, że Wyższa Szkoła A. w Ł. złożyła do Sądu wniosek o upadłość likwidacyjną, który w styczniu 2014 r...

I SO/Łd 16/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-30

. Jedyny majątek rodziny stanowi barakowóz o powierzchni 27 m2 będący jej miejscem zamieszkania oraz nieruchomość rolna o powierzchni 2,78 ha. Wnioskodawczyni wyjaśniła...
przez wnioskodawczynię w ubiegłym roku był dochód ze sprzedaży jałówki w wysokości 960 zł., Referendarz sądowy zważył, co następuje:, Wniosek jest zasadny., Zgodnie...

III SO/Łd 16/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-13

, że sezonowość sprzedaży alkoholu powoduje spadek wpływów z działalności w okresie listopad - maj. Wskazała, że spłaca raty kredytów - miesięcznie ok. 80.000 zł, reguluje...
, produkcja piwa, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Wysokość kapitału zakładowego spółki - zgodnie z oświadczeniem - wynosi 10.000.000 zł. Wartość...