Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 610/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-28

. O sprzedaży nieruchomości zainteresowany nie powiadomił właściwego miejscowo Ośrodka Pomocy Społecznej., Prezes Rady Ministrów uzasadniając decyzję wskazał, że okoliczności...
ze sprzedaży nieruchomości już wydał, a dane na ten temat przedstawił w piśmie skierowanym do organu w dniu 12 grudnia 2006 r. Obecnie nie ma środków na leczenie. Podniósł...

I OSK 2988/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

na upadłość likwidacyjną przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych...
wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych i wierzytelności. Organ uwzględnił również podnoszoną przez skarżącego kwestię...

II SA/Wa 27/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

likwidacyjną przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych i wierzytelności...

II SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

likwidacji. Z nadesłanych przez wnioskodawcę wyjaśnień Syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa z dnia [...] grudnia 2003 r. wynika, że kwoty uzyskane ze sprzedaży...
nieruchomości oraz środków trwałych, a także wierzytelności są wystarczające jedynie na zaspokojenie wierzycieli z kategorii I i II oraz jedynie w części z kategorii III...

I OSK 1878/18 - Wyrok NSA z 2018-08-29

. Z nadesłanych przez wnioskodawcę wyjaśnień Syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa z dnia 15 grudnia 2003 r. wynika, że kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości oraz środków...

II SA/Wa 196/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

i przyjaciół. Wskazał, że jego stan posiadania, pomimo starań sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości od 2012 r. nie zmienił się. Oświadczył, że posiada dom o powierzchni...
uiszczenia opłaty za gospodarkę komunalną [...] w kwocie 90 zł, decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2017 na kwotę 857,00 zł, fakturę za energię elektryczną...

II SA/Wa 1425/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-07

nie osiągają żadnego dochodu. Na majątek rodziny składa się dom o pow. 80 m2 oraz nieruchomość rolna o pow. 500 m2., Skarżąca wniosek o przyznanie prawa pomocy złożyła wraz...
wynikało, że zarówno skarżąca, jak i jej syn są osobami bezrobotnymi. W podaniu tym skarżąca wskazała też, że z uwagi na trudną sytuację majątkową będzie zmuszona do sprzedaży...

II SA/Wa 456/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

się obwieszczenie o licytacji ich nieruchomości. Państwo W. zarzucają, że Sąd w O. nie uwzględnia ich wniosków na bezprawne ich zdaniem działanie komornika, a w pozostałych sprawach...
w opinii wydanej do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, dotyczącego zaniżenia wartości nieruchomości, postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w I. z dnia...

II SA/Wa 1150/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

. K. informację, iż M.M. cofnął swoją zgodę na sprzedaż kolekcji właśnie Muzeum Historycznemu, natomiast podejmie stosowne pertraktacje z innymi krajowymi muzeami. Z pisma...
'przymusowe' - w opinii wnioskodawcy, gdyż uzależnione od zwrotu reszty masy spadkowej - akty darowizny i sprzedaży kolekcji zegarów. Pismem z dnia [...] kwietnia 1973 r...

II SA/Łd 372/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-07-19

pytanie radca prawny [...] Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia [...] wskazał, iż w przypadku zamiany nieruchomości działki powinny...
na podstawie umowy sprzedaży zawartej w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną. Tak więc przepis ten dotyczy tylko gruntów nabytych na podstawie umowy spraży...
1   Następne >   2