Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 3081/14 - Wyrok NSA z 2015-03-13

samorządu terytorialnego ogłosi swój zamiar sprzedaży nieruchomości. Zatem dopiero wtedy osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 - 3 u.g.n. korzystają z pierwszeństwa...
do sprzedaży na etapie konstruowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jest decydowaniem o zmianie przeznaczenia nieruchomości, a nie podejmowaniem samej...

II SA/Bd 197/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

z przetargami publicznymi na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonymi w roku 2012 będą udostępnione do wglądu w dniach od ... do ... br. w godzinach urzędowania. Pismo...
wglądu do dokumentacji związanej z przetargami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości gminnych w 2012r. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych skarżący...

II SA/Bd 197/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-28

nie jest zobowiązana do wyzbywania się składników swego majątku jak np. mieszkania czy wyposażenia mieszkania aby uiścić stosowne koszty. Ponadto sprzedaż nieruchomości nie odbywa...
, błędnie przedstawiając możliwości sprzedaży majątku w celu uiszczenia opłat sadowych, co jest sprzeczne z utrwalonym stanowiskiem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu...

I OZ 1675/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

nie jest zobowiązana do wyzbywania się składników swego majątku jak np. mieszkania czy wyposażenia mieszkania aby uiścić stosowne koszty, sprzedaż nieruchomości nie odbywa się z dnia...
stosowanie prawa, błędnie przedstawiając możliwości sprzedaży majątku w celu uiszczenia opłat sadowych, co jest sprzeczne z utrwalonym stanowiskiem Trybunału Praw...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe'. Podnosząc, iż nie znajduje podstaw prawnych...
, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje...
do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów...

I SA/Wa 1298/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-09

, dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotowej nieruchomości od daty 5 kwietnia 1941 r. (ostatni wpis w księdze wieczystej). Jednocześnie organ, w celu samodzielnego...
o dostarczenie dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotowej nieruchomości od daty [...] kwietnia 1941 r. (ostatni wpis w księdze wieczystej). Jednocześnie organ wystąpił...

I SA/Wa 1691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

było to, czy umowa sprzedaży praw i roszczeń do przedmiotowej nieruchomości (akt notarialny z [...] września 2016 r. Rep. [...]) została zawarta w warunkach przestępstw z art. 286...
. akt I SAB/Wa 509/15 Sąd zobowiązał Prezydenta [...] do rozpatrzenia wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość przy ul. [...], pochodzącą z Tabeli Likwidacyjnej wsi...

IV SA/Wa 1853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

, ale były - dokonane aktami notarialnymi - sprzedaże udziałów nieruchomości objętej ZD Nr [...]; nie można ich pominąć przy ustaleniu obecnie przysługujących Wnioskodawcom...
nieruchomości, który wpłynął do urzędu 15 grudnia 2005 r., w terminie miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych, wraz z prawomocnym wyrokiem (pkt 1 orzeczenia)., W skardze...

I SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

1948 r., tj. działki nr [...] i [...],[...]) wkreśleniu umów sprzedaży, umów przyrzeczonych sprzedaży dotyczący nieruchomości, wykreślenie terenów kolejowych, 6) wkreśleniu...
. sygn. akt I SAB/Wa 28/18, zobowiązującego ten organ do rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość położoną w [...], ozn. hip. [...]. W skardze wniosła o: 1...
1   Następne >   +2   +5   10