Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GZ 514/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

spółki jest bardzo szeroko określona w KRS, tj. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w obrocie...
, że w KRS spółka podała liczne przedmioty działalności gospodarczej (w dziale 3), m. in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości...

II SA/Ol 1162/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-19

jest obciążona kosztami komorniczymi i sądowymi w wysokości ok. 20000 zł, hipoteką umowną zwykłą na kwotę 90000 i hipoteką przymusową na kwotę 1736 zł. Sprzedaż nieruchomości...
w rozdzielności majątkowej. Jest w ½ części współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m2 oraz współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3000 m2. Posiada zadłużenie...

III SA/Kr 375/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

, w którym została wniesiona skarga, strona skarżąca posiadała liczne zobowiązania oraz negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości celem poprawy swojej sytuacji finansowej. Strona...

IV SA/Gl 801/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

nieruchomości gruntowej, gdyż została ona przekształcona na działkę budowlaną (z rolnej) niedawno i dlatego jej sprzedaż 'wiąże się z opłatami na rzecz gminy'. Nadto podkreśliła...
też, aby nieruchomość ta została zajęta w toku postępowania egzekucyjnego czy też obciążona (np. hipotekami). Wskazała jedynie, że sprzedaż tej działki wiązałaby...

II SA/Ol 142/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-19

- sprzedaży nieruchomości doprowadziło do jej licytacji w roku 1997 i obecnie w dniu '[...]' marca 2014 roku. Działki '[...]', '[...]' i '[...]' są obciążone wadami prawnymi...
- nie posiadają dojazdu. Sprzedaż tej nieruchomości w drodze licytacji i uzyskanie z tego tytułu należności nie pokryje poniesionych strat - nakładów finansowych...

II SA/Ol 142/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-20

. Nie ma także możliwości sprzedaży nieruchomości, gdyż obecnie działki są obciążone wadami prawnymi - nie posiadają dojazdu. Są one także przedmiotem licytacji, lecz ich sprzedaż...
elektryczną - '[...]' zł, podatek od nieruchomości '[...]' zł, wodę - '[...]' zł, leki - '[...]' zł, wyżywienie córki - '[...]' zł. Na wyżywienie dwóch osób pozostaje...

VI SA/Wa 2863/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-01

działalności spółki, a nie jedynie apteki 'A.'. Zgodnie natomiast z załączonym do skargi odpisem KRS, przedmiotem działalności spółki jest również m.in. kupno i sprzedaż...
nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność agencji reklamowych, działalność fotograficzna...

II SA/Sz 591/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-13

jako częścią składową, a nie nieruchomość lokalowa. Oznacza to, że Rada Miejska w N. W. miała pełne prawo wypowiadać się w przedmiocie sprzedaży konkretnej nieruchomości...
sprzedaży wydzierżawienia w formie użytkowania wieczystego całości lokalu lub części nieruchomości zabudowanej na działce gruntu nr '[...]' w N. W., Na rozprawie sądowej...

IV SA/Gl 974/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-02

w W. jako starszy referent ds. rozliczeń i oszczędności, na stanowisku kasjera w stałym punkcie kasowym ds. kredytowych i w ewidencji produkcji ds. sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1689/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

na stronie internetowej www.[...].pl oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych przez aptekę ogólnodostępną o nazwie...
., na stronie internetowej www.[...].pl oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych przez w. aptekę ogólnodostępną, z powodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   38