Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 144/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-11

. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oddala skargę. Uchwałą Nr [...] Rady Gminy S. z dnia [...] r...
. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz...

III SA/Wr 144/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.D., J.B., E. D., W.B., L. C. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu...
, E. D., W. B., L. C. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu., Wniosek o sporządzenie i doręczenie...

VI SA/Wa 1679/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

jednoznacznie wynika, że dotyczy ona oferty sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym budowy stacji paliw i pozwoleniem na budowę., Wskazał, że Starosta Ż. na wniosek...
. Jego zdaniem wykluczyć należy, aby reklama dotyczyła sprzedaży innej nieruchomości niż działka nr ewid. [...] jak również, aby sprzedaż jej oferowały osoby...

II SA/Bk 654/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-12-23

w sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących podstawową działalność komercyjną spółki, generowana jest strata wynosząca na koniec 2014 r. ponad 81.000 zł. Ponadto...
[...] zł, zaś wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu wynosi [...] zł. Wprawdzie spółka podniosła, iż obecnie jest zastój w sprzedaży nieruchomości...

III SA/Wr 143/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-11

nieruchomości w drodze przetargu, na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy S. wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu...
[...] r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu., W uzasadnieniu podnieśli, że w przedmiotowej sprawie został naruszony ich interes prawny, ponieważ została...

VII SA/Wa 104/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

podkreślili też, że umowie sprzedaży nieruchomości obejmujących ww. działki, zawarte zostało oświadczenie, że posiadają one dostęp do drogi publicznej, zaś obecny faktyczny brak...
się na postanowienie o dostępie do drogi publicznej znajdujący się w umowie sprzedaży nieruchomości oraz na uprzednie faktyczne istnienie zjazdu z [...] do nieruchomości...

II SA/Ol 1008/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-15

do istotnego zmniejszenia liczy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarowanego mienia, co spowodowało zmniejszenie w stosunku do lat poprzednich budżetu...
należącego do niego mienia muszą odbywać się w oparciu o przepisy ustawowe. Wskazano również, że nastąpiło istotne wyhamowanie sprzedaży nieruchomości rolnych...

II SA/Ol 1007/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-15

, wśród których uwzględnić należy również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zauważono, że w ostatnim czasie doszło do istotnego zmniejszenia liczby sprzedaży nieruchomości...
, gdy skarżący stale prowadzi sprzedaż/dzierżawę nieruchomości [o czym świadczą harmonogramy przetargów na miesiąc styczeń (127 pozycji) i luty (116 pozycji) 2018 r., dostępne...

II SA/Bk 654/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-15

sądowych, gdyż ze względu na zastój w sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących podstawową działalność komercyjną spółki, generowana jest strata wynosząca na koniec...
179.140,73 zł, zaś wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu wynosi 81.228,42 zł. Wprawdzie Spółka podniosła, iż obecnie jest zastój w sprzedaży nieruchomości...

III SA/Gd 315/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-04

sprzedaży nieruchomości, jednak od wielu miesięcy pozostają one bezskuteczne. Do sprzeciwu skarżąca dołączyła kopie umów pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z dnia 24...
z bratem wnioskodawczyni ponosi jednak koszty podatku od nieruchomości - kwota zaległości wynosi ponad 21 tys. zł. Większą część obciążenia przejął na siebie brat - do spłaty...
1   Następne >   +2   +5   +10   75