Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Go 1008/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

zakupu nieruchomości, remontu i jej sprzedaży, a w 2015 nabyła 5 miejsc postojowych i trzy obecnie wynajmuje na podstawie umów zawartych po złożenie wniosku o przyznanie...
B.R. w dniu 08.01.2016 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR pismo, w którym informuje, że w roku 2015 nie dokonał zakupu i sprzedaży nieruchomości. W dniu 12.01.2016 r...

III SA/Lu 318/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-08

'świadczenie usług w zakresie obrotu nieruchomościami' można uznać działalność polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, ponadto samo wpisanie...
Klasyfikacji Działalności jako 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek', która oznaczona jest kodem PKD - 68.10.Z., Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 7 ustawy o działalności...

VIII SA/Wa 799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

się we wniosku na rok 2015 L. B. z uwagi na ustalenie, iż prowadzi on jedną z wykluczających działalności - PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
figurował wpis o prowadzonej przez działalności gospodarczej obejmującej PKD 68.10.Z ,, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ‘’, której faktycznie...

III SA/Lu 116/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

majątku do sprawy [...] pkt A5 wynika, że w [...] r. skarżący dokonał sprzedaży czterech nieruchomości (mieszkania w [...], mieszkania w [...], nieruchomości położonej...
. sporządzony przez I Urząd Skarbowy w [...], znajdujący się w aktach administracyjnych sprawy I SA/Lu 1016/14 . Z wykazu tego wynika również, że ze sprzedaży nieruchomości...

III SA/Lu 117/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

r., II OZ 326/08 Legalis)., W oświadczeniu złożonym w wykazie majątku do sprawy [...] pkt A5 wynika, że w [...] r. skarżący dokonał sprzedaży czterech nieruchomości...
1016/14 . Z wykazu tego wynika również, że ze sprzedaży nieruchomości (działek i mieszkań) uzyskał kwotę [...] zł. Ponadto, co potwierdza wymieniony wykaz, w [...] r. skarżący...

III SA/Lu 1255/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

REGON wynika, że J. B. prowadzi działalność sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
gospodarczej w zakresie 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' (kod PKD 68.10.Z.) - został potwierdzony., Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

V SA/Wa 602/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

z wypisu w rejestrze REGON, że Strona prowadzi działalność pozarolniczą obejmującą PKD 68.10.Z 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' - według Głównego...
ARiMR dysponują danymi wynikającymi z publicznych rejestrów, które potwierdzają, iż przedmiotem przeważającej działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości...

III SA/Lu 157/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-04-28

jedynie poprzez sprzedaż nieruchomości gminnych, co spowoduje nieodwracalne zmiany w majątku skarżącej. Natomiast brak sprzedaży nieruchomości doprowadzi do utraty...
nieruchomości wchodzących w skład majątku gminy, a brak sprzedaży nieruchomości spowoduje utratę jej płynności finansowej. Natomiast zaniechanie przez skarżącą przedstawienia...

III SA/Lu 117/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-24

, że w sierpniu 2012 r. skarżący dokonał sprzedaży czterech nieruchomości (mieszkania w W., mieszkania w L., nieruchomości położonej w L. i nieruchomości położonej w miejscowości...
, że ze sprzedaży nieruchomości (działek i mieszkań) skarżący uzyskał kwotę [...]zł. Ponadto, co potwierdza wymieniony wykaz, w sierpniu 2012 r. skarżący dokonał darowizny...

V SA/Wa 97/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-23

. Skarżąca opisała miesięczne wydatki na bieżące utrzymanie w łącznej kwocie 1599,31 zł. Wyjaśniła, że środki pieniężne uzyskane w tytułu sprzedaży nieruchomości w 2008 r...
sprzedaży nieruchomości, kopie zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, wydruki operacji na rachunkach bankowych oraz wyciągi z rachunków bankowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100