Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

, na podstawie umowy sprzedaży, gruntu zabudowanego budynkiem (dalej: nieruchomość). Cena uzyskana ze zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej cenie budynku...
nieruchomość gruntową (dalej: grunt), położoną w M. Grunt - jak twierdzi wnioskodawca - został zaliczony do środków trwałych, lecz nie podlega amortyzacji, bowiem takiej...

IV SA/Wa 1269/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

, czy na nieruchomościach, z których te wody pochodzą, zagwarantowano retencję i na jakim poziomie albo ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi...
' zostały rozliczone proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70% wody przedsiębiorstwo dostarcza na cel określony w art. 274 pkt...

IV SA/Wa 1400/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;, 4) pobór wód przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w celu hurtowej sprzedaży wody...
przez powierzchnię uszczelnioną nieruchomości oraz współczynniki spływu uznać należy za prawidłowy. Urządzenia retencyjne to obiekty, których przeznaczeniem jest zbieranie...

IV SA/Wa 977/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-03

, czy na nieruchomościach, z których te wody pochodzą, zagwarantowano retencję i na jakim poziomie albo ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi...
proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70% wody przedsiębiorstwo dostarcza na cel określony w art. 274 pkt 4 (woda...

IV SA/Wa 1190/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

głównego, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;, 4) pobór wód przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w celu hurtowej sprzedaży...
, przemnożoną przez powierzchnię uszczelnioną nieruchomości oraz współczynniki spływu uznać należy za prawidłowy. Urządzenia retencyjne to obiekty, których przeznaczeniem...

IV SA/Wa 1395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

powinna zostać skalkulowana w taki sposób by 'straty' zostały rozliczone proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70% wody...
wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w celu hurtowej sprzedaży wody przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu odpowiada celowi określonemu w art. 274...

IV SA/Wa 1191/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

, na jaki woda została pobrana albo ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych wraz ze wskazaniem, czy na nieruchomościach z których te wody pochodzą zagwarantowano...
struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70 % wody przedsiębiorstwo dostarcza na cel określony w art. 274 pkt 4 (woda dla gospodarstw domowych) to za 70...

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

albo ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych wraz ze wskazaniem, czy na nieruchomościach, z których te wody pochodzą, zagwarantowano retencję i na jakim poziomie...
rozliczone proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70% wody przedsiębiorstwo dostarcza na cel określony w art. 274 pkt 4...

IV SA/Wa 1866/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

, na jaki woda została pobrana albo ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych wraz ze wskazaniem, czy na nieruchomościach z których te wody pochodzą zagwarantowano...
wodne powinna zostać skalkulowana w taki sposób, by 'straty' zostały rozliczone proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70...

IV SA/Wa 1721/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

wód opadowych lub roztopowych wraz ze wskazaniem, czy na nieruchomościach z których te wody pochodzą zagwarantowano retencję i na jakie poziomie albo ilość substancji...
sposób, by 'straty' zostały rozliczone proporcjonalnie według finalnej struktury sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli np. jeżeli 70% wody przedsiębiorstwo dostarcza na cel...