Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 43/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-02

ze skargi P. S. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym i skargi...
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym oraz na postępowanie urzędnika., Skargę wniesiono w następujących...

II SA/Gd 745/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-24

nieruchomości jest Miasto [...] i podali, że wielokrotnie od wielu lat występują do Miasta o nabycie lokalu mieszkalnego i pracowni, lecz Miasto sprzedaży odmawia, powołując...
nie może być wyłączenie go ze sprzedaży, lecz co najwyżej zakaz podziału nieruchomości,, - stanowisko [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków winno być podjęte w trakcie...

I OSK 248/20 - Wyrok NSA z 2022-06-28

. nr [...] w przedmiocie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej...
. nr [...] w przedmiocie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

I OSK 785/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

określenia szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części...
szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części. Prokurator...

II SA/Gd 471/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. i K. G. na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r., Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Nr VII/84/2019 Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości., Zarządzeniem z dnia 24...

II SA/Po 890/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-08

2013 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu oddala skargę Rada Gminy uchwałą Rady Gminy nr [...] z dnia [...] 2013 r...
. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w m. B., oznaczonej jako działka nr [...], dla której prowadzona jest księga wieczysta nr [...], Pismem z dnia 28 lipca...

II SA/Ol 361/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-09-28

niejawnym sprawy ze skarg D. i P.W. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym...
postanawia: umorzyć postępowanie. D. i P.W. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy '[...]'z '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

II SA/Lu 391/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-08

. na zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 r. Nr 226/20 w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę. W dniu...
7 października 2020 r. Z. K. i M. K. (dalej jako 'wnioskodawcy', lub 'nabywcy nieruchomości') złożyli do Prezydenta miasta Biała Podlaska wniosek o sprzedaż w drodze...

I OSK 313/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

/Gd 879/10 odrzucającego skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...
w Gdańsku odrzucił skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...

I OSK 478/21 - Wyrok NSA z 2021-08-27

Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. nr 37/II/2018 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości 1) prostuje z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia...
20 grudnia 2018 r., nr 37/II/2018 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Rada Miasta Lublin, działając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100