Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Wr 1959/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

niejawnym sprawy ze skargi A. O. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu...
bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek...

II SA/Wr 1961/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu...
Nr [...] z dnia [...]w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu...

II SA/Wr 1956/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

niejawnym sprawy ze skargi M. G. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu...
bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek...

II SA/Wr 1955/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu...
zarządzenia Nr [...] Wojewody D. z dnia [...], zmienionego zarządzeniem Nr [...] z dnia [...] w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości...

II SA/Wr 1962/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

niejawnym sprawy ze skargi E. D. - D. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości...
na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych...

II SA/Wr 1963/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

. z dnia [...], zmienionego zarządzeniem Nr [...] z dnia [...]w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. H. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży...

II SA/Wr 1954/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-28

niejawnym sprawy ze skargi D. P. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a : 1...

II SA/Wr 1953/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-28

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na zarządzenie Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a : 1...

II SA/Wr 1964/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości...
Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania postanawia Dnia 12...

II SA/Wr 1957/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-17

na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustalaniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określenia umownych...
1   Następne >   3