Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Po 527/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-03

, ewentualnie gdy jednostka żąda załatwienia sprawy, która wymaga czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaży nieruchomości). Druga sytuacja dotyczy żądania wszczęcia postępowania...

III SA/Kr 317/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-19

przedmiotowego pojazdu po wydaniu decyzji. Wskazał też, że zobowiązanie go do wykonania świadczenia może spowodować trudności podczas próby sprzedaży samochodu...
art. 208 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy wskazujące, jakie przesłanki powinny zaistnieć, aby skutecznie przeznaczyć rzecz ruchomą lub nieruchomość na cele świadczeń na rzecz...

II SA/Bk 317/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-25

wsparcie pomostowe - 540 zł i dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, - 500 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna...
); decyzję z dnia [...] stycznia 2012 r. dot. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2012 r. (k. 34); aneks do umowy...

II SA/Po 703/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-30

, sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów...
obowiązek świadczeń rzeczowy, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Jak wynika przy tym z art...

III SA/Kr 1211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-03

mieszkanie oraz nieruchomość rolna o areale 1,11 ha. Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych a z przedmiotów wartościowych sześcioletni samochód osobowy Peugeot 206., Stałe...
na edukację dzieci - nie można jednak zapominać o posiadanym przez skarżącego majątku. A choć trudno byłoby wymagać od niego sprzedaży lub obciążenia posiadanego mieszkania...