Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 909/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 911/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 912/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 914/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 910/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M.. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 913/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 915/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 916/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

414/05)., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M.M. Wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie wchodzi w grę. W sprawie udziałów żony w spółce z o.o. i zasiadania przez nią...
2.500 zł, nie jest znaczny, to jednak M.M. jest posiadaczem trzech nieruchomości: dwóch mieszkań oraz działki budowlanej. Z tytułu najmu mniejszego z mieszkań uzyskuje...

I OZ 934/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-05

nie jest znaczny. Istotnym dla powyższej oceny jednak pozostawało, że jest on posiadaczem trzech nieruchomości: działki budowlanej oraz dwóch mieszkań, z pośród których jedno...
w niniejszej sprawie, które na obecnym etapie postępowania wynoszą 100 zł., Ponadto Sąd zaznaczył, że sam fakt posiadania majątku, szczególnie nieruchomości o znacznej...

I OZ 938/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-05

nie jest znaczny. Istotnym dla powyższej oceny jednak pozostawało, że jest on posiadaczem trzech nieruchomości: działki budowlanej oraz dwóch mieszkań, z pośród których jedno wynajmuje...
w niniejszej sprawie, które na obecnym etapie postępowania wynoszą 100 zł., Ponadto Sąd zaznaczył, że sam fakt posiadania majątku, szczególnie nieruchomości o znacznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21