Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 2167/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-25

zasadność jego odwołania, gdyż jego życie i zdrowie jest tym realniej zagrożone, bowiem posiada pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości., Komendant Główny Policji...
I instancji jest zasadna, bowiem hipotetyczne poczucie zagrożenia, wynikające z faktu posiadania nieruchomości nie wypełnia przyjętych w praktyce wymagań stawianych, co do osób...

II SA/Wa 334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

domowym pozostaje z pełnoletnią, studiującą córką. Skarżący utrzymuje się ze sprzedaży płodów rolnych. Córka żadnych dochodów, nie uzyskuje. Skarżący podał, że w 2006 r...
oraz nieruchomość rolna o powierzchni 10ha. Wnioskodawca jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Zadłużenie z tego tytułu wynosi aktualnie 11.500 zł., Prawo pomocy...

II SA/Wa 334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-29

przez skarżącego kwoty pieniężne ze sprzedaży płodów rolnych. Skarżący oświadczył przy tym, że jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. 10ha oraz domu o wielkości 120m2...

VI SA/Wa 793/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

gospodarstwo domowe. Skarżący posiada, mieszkanie o powierzchni 13 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,1439 ha oraz kiosk drewniany o powierzchni 13 m2., Skarżący wskazał...
ze sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego kosztów postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiotowej sprawie., W konsekwencji nie można uznać, iż przy osiąganych...

II SA/Wa 1631/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

się ze sprzedaży mleka. Dochód w gospodarstwie domowym wynosi miesięcznie 500 zł. Majątek stanowi dom o powierzchni 35 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 8,5 ha. Stałe...

II SA/Wa 1632/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

domowe. Utrzymuje się ze sprzedaży mleka. Dochód w gospodarstwie domowym wynosi miesięcznie 500 zł. Majątek stanowi dom o powierzchni 35 m2 oraz nieruchomość rolna...

II SA/Wa 869/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

w związku ewentualnym zamiarem jej sprzedaży., Organ odwołał się również do uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt III SA 1857/01, w którym Sąd...
sprzedaży środki do obrony osobistej., Decyzja Komendanta Głównego Policji stała się przedmiotem skargi wniesionej przez M. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 2076/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

nieruchomości położonej w O. Wnioskodawca podniósł, że pozostaje w trudnej sytuacji majątkowej, obecnie nie ma żadnych dochodów, prowadzona przez niego działalność gospodarcza...
są z kwot uzyskiwanych ze sprzedaży ruchomości skarżącego). Przedkładanie należności o charakterze prywatnoprawnym nad publicznoprawnymi nie może skutkować przerzuceniem...

III SA/Gl 691/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. przepisie., Jednocześnie poinformowano skarżącego, że może w każdym czasie zadysponować swoją własnością, np. poprzez sprzedaż osobie posiadającej zaświadczenie uprawniające...
kwoty jednego tysiąca złotych w zamian za informację o przetargu na nieruchomość gruntową. W związku z powzięciem informacji o sprawie karnej skarżącego organ...