Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że Prezes ANR jest uprawniony na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 1 ukur do rozstrzygania w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej...
jest nieruchomością rolną, co wyklucza jej sprzedaż bez zgody Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Organ ten powinien wyrazić zgodę na sprzedaż...

I OW 154/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej j i osadnictwa...
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...

I OW 269/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie jako organowi właściwemu do jego rozpoznania., Agencja wskazała, że w przedmiotowej umowie sprzedaży...
. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość rolna z Państwowego Funduszu Ziemi. Z dniem 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 października 1991 r...

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. Nr 17, poz...
w tych sprawach., Z akt sprawy wynika, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Państwa nastąpiło na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...

OW 7/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-26

. o sprzedaży na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cz.-Rz. gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, w części dotyczącej odpłatności za nieruchomości. Prezydent Miasta Cz...
z zakresu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z wprowadzeniem reformy rolnej...

II OW 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

. w sprawie sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17...
., Rozdział pierwszy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

I OW 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

wywodził, że przejęcie nieruchomości na rzecz Państwa nastąpiło na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 10, poz...

I OW 18/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. z 1958...
został zmieniony ustawą z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...

I OW 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym, ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych...
r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego., Wojewoda...

I OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

w/w nieruchomości nastąpiło na mocy art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 10, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   12