Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 1630/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

. W związku z tym ewentualna sprzedaż tejże nieruchomości mogłaby wprowadzić zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu ubezpieczeń., Organ nie podzielił zarzutu T...
pkt 10 tej ustawy zakład ubezpieczeń nie może zaliczać do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nieruchomości wykorzystywanych na własne...