Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

1996-1997 oraz protokoł sprzedaży nieruchomości z 1997 r. W ocenie Sądu, wobec braku aktualnych danych o sytuacji majątkowej Spółki trudno jest ocenić czy rzeczywiście...
r., a także protokoły zajęcia i sprzedaży nieruchomości. Brak środków nie może tłumaczyć niewykonania wezwania Sądu, gdyż sporządzenie bilansu i zeznań podatkowych...

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

., W dniach 19 - 21 oraz 24 - 25 października 2016 r. inspektorzy reprezentujący WIIH przeprowadzili czynności kontrolne w miejscu sprzedaży detalicznej, tj. w aptece...
określonych art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach, z uwagi na nieuwidocznienie w miejscu sprzedaży detalicznej ceny i ceny jednostkowej w przypadku 319 towarów...

VI SA/Wa 815/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

'). Badaniem objęto 340 partii produktów kosmetycznych oferowanych w aptece do sprzedaży. W toku kontroli stwierdzono nieuwidocznienie cen w przypadku 340 partii towarów oraz cen...
jednostkowych w przypadku 319 partii towarów oferowanych do sprzedaży, objętych takim obowiązkiem. Szczegółowe dane zakwestionowanych produktów zostały wymienione...

VI SA/Wa 1901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

10%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia P., rejon połowu [...], w cenie sprzedaży 22,83 zł/kg, o łącznej wartości 2.283,00 złotych, oznaczonych datą minimalnej...
[...], w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg, o łącznej wartości 3.686,00 złotych, oznaczonych datą minimalnej trwałości [...], importowanych przez W. S.A. ul. P. [...],[...], zwanych dalej...

VI SA/Wa 1902/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

sprzedaży 22,83 zł/kg, o łącznej wartości 2.283 złotych, oznaczonych datą minimalnej trwałości [...] i datą produkcji [...], wyprodukowanych w P. dla I. SA ul. L...
, '[...]', o zawartość glazury 35%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia C., rejon połowu [...], w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg o łącznej wartości 3.686 zł, oznaczonych datą minimalnej...

II GZ 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

, że nie mają możliwości uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
źródła tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 1/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili, że 'przedsiębiorstwo...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili, że 'przedsiębiorstwo...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...
1   Następne >   +2   6