Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

Grunt lub budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej albo związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie traci tego charakteru przez fakt czasowego...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Od tej decyzji Urzędu Skarbowego Aleksander K. wniósł odwołanie, domagając się obniżenia podatku od części...

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

Gdy poborowy, będący właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi jednocześnie inną, nierolniczą działalność gospodarczą, komisje poborowe mogą odmówić jego żądaniu...
odroczenia służby wojskowej ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeżeli charakter i rozmiar pozarolniczej działalności gospodarczej poborowego wyłączają możliwość...

OPS 11/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

lipca 1982 r. o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./ i art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
również art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, regulujący - między innymi - zastępstwo procesowe podmiotów...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

przesłanki wystarczającej do przyjęcia, iż nastąpiło uruchomienie nowej działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy., 2. Jeżeli jednak podmiot gospodarczy...
824 720 zł i podatek dochodowy w wysokości 29 381 000 zł od działalności gospodarczej prowadzonej w 1989 r. Zdaniem Urzędu Skarbowego, przedsiębiorstwo działało...

II SA 855/94 - Wyrok NSA z 1995-09-07

Lekarz, który nie zaprzestał wykonywania zawodu lekarza, nie może jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży leków. Ani sam...
, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym /Dz.U. nr 105 poz. 452/ w związku z art. 20 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...

SA/Wr 2655/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-23

działalność gospodarczą, jaką prowadzi na nieruchomości sąsiedniej właściciel tej nieruchomości, jeżeli w wyniku budowy nowego obiektu budowlanego nie nastąpi ograniczenie...
samochodowej., Od decyzji tej wniósł odwołanie Edward T. - użytkownik wieczysty działki sąsiedniej /nr 479/10/, prowadzący na tej nieruchomości działalność gospodarczą...

III SA 367/96 - Wyrok NSA z 1997-07-16

działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./, wprowadzającego zasadę, że nie uważa się za uruchomienie produkcji zmiany właściciela przedsiębiorstwa, nie zwalnia...
działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./. Zdaniem Urzędu Skarbowego, za wnioskiem takim przemawia treść par. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, według...

III SA 502/94 - Wyrok NSA z 1995-08-02

działalności gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5...
odliczenia od przychodów wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć...

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

wyrażonych w walutach obcych według kursu obowiązującego w dniu 31 grudnia. Zdaniem Izby Skarbowej, różnice kursowe powstały w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej. Jego zdaniem, jest to wyłącznie rezultat operacji księgowych, a opodatkowanie różnic kursowych uderzyło najbardziej w podmioty wykazujące się szczególną...

SA/Po 611/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-07-27

, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
, czy w wypadku zakupu lokalu mieszkalnego od osób, które wybudowały budynek obejmujący ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odliczeniu...
1   Następne >   +2   6