Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą zarejestrowaną w zajmowanym lokalu mieszkalnym /siedziba firmy/, jeżeli z istoty i charakteru...
poz. 509/ może stanowić podstawę odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług malarsko-tapeciarskich...

VI SA 2/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-16

poz. 593/, o następującym brzmieniu:, Czy przez pojęcie 'osoby prowadzące w zajmowanym lokalu działalność gospodarczą' w rozumieniu art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2...
gospodarczą prowadzą rzeczywiście w zajmowanym lokalu, czy też są to również osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia...

II SA/Sz 1408/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-02

z utrzymaniem lokalu mieszkalnego., D.K. odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] wyjaśniając, że działalność gospodarczą prowadzi w sklepie...
rodziny i znajomych od których otrzymuje czasem ubrania i pożycza pieniądze aby uregulować opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze wsparcie ośrodka...

II SA/Op 164/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-27

działalność gospodarczą, z której nie osiąga dochodu. Jego żona i syn są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną...
paliwa użytkowanego samochodu. W trakcie wywiadu ustalono, iż S. L. prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu nie osiągnął żadnych dochodów, a pismem...

I OSK 910/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

. P. W. z dnia [...] września 2009 r., Pełnomocnik skarżących stwierdził ponadto, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w Ś., to jest jego adres...
na adres w Ś. (bo tam zarejestrowana jest działalność gospodarcza - kancelaria prawna), nie znajduje żadnego uzasadnienia wobec niewskazania przez niego tego adresu...

I OSK 911/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

z Kancelarii [...] K. P. W. z dnia [...] września 2009 r. Pełnomocnik skarżących stwierdził ponadto, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w Ś...
fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej. Dla przedmiotowej sprawy, zdaniem Sądu pierwszej instancji, bez znaczenia pozostaje, gdzie powyższa...

IV SA/Gl 556/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-28

działalności gospodarczej za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Błędnie uznano za jej dochód kwotę [...] zł, stanowiąca równowartość opłaconych przez nią...
od uzyskiwanych przychodów. Organ zauważył, iż ustawodawca nie wprowadził żadnych odrębnych kryteriów w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą...

III SA/Łd 175/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej A. M. (§ 3 zarządzenia). Zarządzenie weszło w życie 1 stycznia...
w wynajmowanych lokalach działalność gospodarczą:, - stawka czynszu najmu 20,00 zł/m2 brutto miesięcznie, najemcy nie prowadzący w wynajmowanych lokalach działalności gospodarczej...

II SA/Wa 1776/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

prawnej pełnomocnika zgłasza się i przedstawia J. B., Organ podkreślił również, że pełnomocnik skarżących prowadzi działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnej...
pełnomocnik skarżących stwierdził, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi w [...], to jest jego adres do doręczeń i tam powinna być doręczona...

II SA/Wa 1777/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-11

prowadzi działalność gospodarczą w postaci kancelarii prawnej i nie ma wymogu, aby osoba odbierająca korespondencję dla kancelarii legitymowała się upoważnieniem do jej odbioru...
17 września 2009 r. (k - 120)., W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżących stwierdził, że działalność gospodarczą - kancelarię prawną prowadzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   50