Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 770/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

którym w części lokali prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała część lokali wykorzystywana jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?, 4) Na jaki cel...
jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała część wykorzystywana jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?, 5) W jaki sposób podmiot pobierający wodę powinien...

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

albo ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się realizacją zadań własnych gminy...
, którzy pobierają wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. sklep) wykorzystujących pobraną wodę także do celów związanych z potrzebami socjalnymi należy...

IV SA/Wa 771/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

lub do ziemi. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się realizacją zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego...
. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm., dalej: 'u z.z.w.', w przypadku którym w części lokali prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała część lokali wykorzystywana...

IV SA/Wa 977/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-03

. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się realizacją zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...
, dla której przewidziano preferencyjne stawki opłat za usługi wodne?, Czy odbiorców usług, którzy pobierają wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. sklep...

IV SA/Wa 1269/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się realizacją zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania...
, dla której przewidziano preferencyjne stawki opłat za usługi wodne?, 2) Czy odbiorców usług, którzy pobierają wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą...

IV SA/Wa 1151/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

usług, którzy pobierają wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarcza (np. sklep), wykorzystujących pobraną wodę także do celów związanych z potrzebami...
prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała cześć lokali wykorzystywana jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?, 4) Na jaki cel dostarczana jest woda...

IV SA/Wa 1150/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

. 1629 ze zm., dalej: 'u.z.z.w.'), w przypadku których w części lokali prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała cześć lokali wykorzystywana...
), w przypadku którym w części lokali prowadzona jest działalność gospodarcza, natomiast pozostała cześć wykorzystywana jest na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?, 5...

II SA/Bk 635/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej organ wywiódł, że Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną oraz gospodarują gruntami i innymi...
przez odpowiednie nadleśnictwo, prowadzi zatem działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą. Podmiotem dokonującym poboru wód w przedmiotowej sprawie jest więc Nadleśnictwo K...

II SA/Bk 637/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody lub odprowadzanie ścieków w ilości do 5 m3 na dobę na potrzeby działalności gospodarczej. Zdaniem organu, Lasy Państwowe...
leśną. Czynią to na zasadzie samodzielności finansowej. W takich sprawach Skarb Państwa, reprezentowany przez odpowiednie nadleśnictwo, prowadzi zatem działalność gospodarczą...

II SA/Bk 638/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody lub odprowadzanie ścieków w ilości do 5 m3 na dobę na potrzeby działalności gospodarczej. Zdaniem organu, Lasy Państwowe...
gospodarczą i jest przedsiębiorcą. Podmiotem dokonującym poboru wód w przedmiotowej sprawie jest więc Nadleśnictwo K. prowadzące działalność gospodarczą, nie zaś pracownik...
1   Następne >   +2   +5   +10   100