Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

z punktu widzenia prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w żaden sposób nie wpływa na obowiązki strony postępowania...
w toczącym się postępowaniu;, bezpodstawne przyjęcie, że rozstrzygnięcie nie narusza interesu skarżącej, gdyż rozpoznawany przypadek dotyczy działalności gospodarczej mającej...

IV SA/Wa 722/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

skarżącego dochodu z tytułu emerytury (np. kopii decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego) oraz z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej,, 3...
), kopię decyzji o waloryzacji emerytury żony skarżącego, kopię zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym 2015 z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

II SA/Wr 137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-10

polegającej na transportowaniu bezdomnych zwierząt przez A. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] w B. przy ul. Z. nr [...] - dalej: powoływany...
przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012) - dalej: r.MRRW oraz rozporządzeniu...

II OSK 1664/10 - Wyrok NSA z 2011-11-25

działka znajduje się na terenie nie przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy...
, nie jest przeznaczony jako obszar prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Fundacji pogląd, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r...

II OZ 1237/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

trzyosobowej rodziny stanowią dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą w wysokości 1.200 zł brutto miesięcznie i dochody z działalności gospodarczej...
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą w przybliżeniu 2.500 zł miesięcznie,, 2) kserokopię zeznania o wysokości dochodu skarżącej i jej męża osiągniętego w 2012...

IV SA/Wa 564/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

, że w gospodarstwie domowym pozostaje wraz z mężem i pełnoletnią córką. Źródła utrzymania trzyosobowej rodziny stanowią dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą...
w wysokości 1.200 zł brutto miesięcznie i dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez jej męża w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie. Majątek Państwa B...

II SA/Gd 669/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-09

, iż ustawa z 1988 r. o działalności gospodarczej utraciła moc 1 stycznia 2001 r., zastąpiona przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Zgodnie...
z art. 2 ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w jej rozumieniu jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa...

II OSK 1638/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o wydanie pisemnej interpretacji obowiązującego prawa co do sposobu...
[...] października 2008 r. Wojewódzki Inspektor poinformował wnioskodawcę, że ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie upoważnia Państwowej Inspekcji...

IV SA/Wa 645/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-09

i art. 88e ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) - zwanej dalej P.d.g. oraz art...
o wykreśleniu z urzędu wpisu, do ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Handlowego 'I.' S.C., z uwagi na niedopełnienie przez wspólników tej Spółki obowiązku...

II SA/Kr 1078/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-18

o swobodzie działalności gospodarczej i art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ustawy o ochronie zwierząt, z uwagi na naruszenie zasad prawidłowej gospodarki nieruchomościami i błędną...
Miasta posiada władzę ustawodawczą w zakresie rozstrzygania o działalności gospodarczej przedsiębiorców cyrkowych i ponadto jest właściwy w sprawach objętych właściwością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100