Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Sz 1127/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, danych ewidencyjnych., Odnosząc się do zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczącej...
zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez E.K. do dnia [...] r., której rodzaj został określony w tej ewidencji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD...

III SA/Po 1471/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-23

na niej działalność gospodarczą., W piśmie z [...] czerwca 2021 r., ustosunkowując się do wezwania z [...] czerwca 2021 r., strona podniosła, że numerów porządkowych nie ustala...
się wyłącznie dla budynków, a zwrot 'w szczególności' oznacza, że nie jest to katalog zamknięty. Ustawa wymienia ogrody, a nawet miejsca działalności gospodarczej. Działka rolna...

I OZ 155/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

o przyznanie prawo pomocy poprzez złożenie zeznania podatkowego za 2014 r., wyciągów z rachunków bankowych osobistych i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za ostatnie...
, które na jego obecnym etapie wynoszą 200,00 zł. Podał bowiem, iż jego miesięczny dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, po spłacie zaległości kredytowych...

II SA/Sz 1250/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-09

przezeń działalności gospodarczej, która w chwili obecnej przynosi straty. Wnioskodawca oświadczył, że mieszka z żoną w domu o pow. [...] m2, nie ma żadnych innych...
finansowych powstałych w ramach prowadzonej wcześniej w szerokim zakresie działalności gospodarczej. Ponadto, z renty skarżącego potrącana jest kwota [...] zł z tytułu...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-26

posiada działkę o pow. 828 m2 wraz z budynkiem (w budowie) i zniszczonym budynkiem gospodarczym, wykorzystywaną wyłącznie na cele działalności gospodarczej, samochód osobowy...
kredytu na działalność gospodarczą. Skarżąca wskazała następnie, że w okresie od stycznia do lipca 2011 r. uzyskała dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-19

o pow. 828 m2 wraz z budynkiem (w budowie) i zniszczonym budynkiem gospodarczym, wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz samochód osobowy...
A., rocznik 1997. Dodała, że posiada dewizy w kwocie 3.730,09 USD - blokadę na rachunku bankowym jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą., Ponadto skarżąca...

II SA/Sz 1248/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-15

Państwa, z dziedziny robót geodezyjnych. Obecnie ograniczył prowadzoną działalność gospodarczą, a ponadto zobowiązany jest ponosić koszty z tytułu 'egzekwowanych spraw...
działalności handlowej towaru oraz ograniczeń w prowadzonej działalności gospodarczej, będących następstwem wypadku samochodowego. Złą sytuację materialną pogłębił fakt...

II SA/Wr 746/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

². Stan konta 6,40 zł. Brak przedmiotów wartościowych powyżej 3000 Euro. Prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która przynosi miesięcznie stratę 201,15 zł...
. i 2014 r., z których wynika, że w roku 2013 działalność gospodarcza przyniosła stratę w wysokości 50504,78 zł, zaś w 2014 r. - 49903,74 zł przy przychodach w kwocie...

II SA/Sz 1248/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-12

działalność gospodarczą, a ponadto wskazał na koszty, które zobowiązany jest ponosić z tytułu 'egzekwowanych spraw', stanowiących konsekwencje niewykonania umów na rzecz...
jest renta skarżącego w wysokości [...] zł, a także wynagrodzenie żony w kwocie [...] zł, natomiast działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego przynosi tylko straty...

I OZ 255/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

robót geodezyjnych, które może udokumentować. Obecnie ograniczył prowadzoną działalność gospodarczą, a ponadto wskazał na koszty, które zobowiązany jest ponosić z tytułu...
354,23 zł, natomiast działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego przynosi tylko straty. Skarżący podniósł, że razem z żoną spłacają kredyt hipoteczny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100