Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

przez niego działalność gospodarcza oraz najem lub dzierżawa i z tych tytułów w roku podatkowym 2008 r. skarżący uzyskiwał średni dochód miesięczny w wysokości ok. 2700 zł...
skarżący udokumentował, że ponosi wysokie straty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w 2008 r. 32818,35 zł, a w 2009 r. 22140,35 zł), a na jego utrzymaniu...

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

)., Źródłem utrzymania rodziny skarżącego jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza oraz najem lub dzierżawa i z tych tytułów w roku podatkowym 2008 r. skarżący...
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w 2008 r. 32818,35 zł, a w 2009 r. 22140,35 zł), a na jego utrzymaniu pozostaje niepracująca żona i trójka małoletnich dzieci...

I OZ 1278/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków...
liczyć się z ewentualnymi kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność...

I OZ 1366/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej...
kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując...

I OZ 1394/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

egzekucyjne, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej...
kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując...

I OZ 1393/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

egzekucyjne, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej...
kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując...

I OZ 1800/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone na sfinansowanie udziału M. M. w postępowaniach...
liczyć się z ewentualnymi kosztami takiego postępowania oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc rozległą działalność...

I OZ 1423/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

, ale i ta okoliczność nie może decydować o wyniku sprawy. Nie ma bowiem jakichkolwiek dowodów, by [...] Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

I OZ 1445/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone na sfinansowanie...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...

I OZ 1444/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

prowadzenia działalności gospodarczej i by w toku tej działalności nie generowała żadnych zysków, które chociaż w części mogłyby być przeznaczone na sfinansowanie...
oraz przez swoje działania zapewnić sobie na ten cel niezbędne środki. Zatem prowadząc bardzo rozległą działalność skargową i przewidując realizację swoich praw przed sądem...
1   Następne >   2