Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Rz 1410/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-24

społecznie, Stowarzyszenie zaś prowadzi działalność o charakterze 'non profit', nie korzysta z dotacji państwowych i unijnych, nie prowadzi działalności gospodarczej...
prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r...

II SA/Kr 1262/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Rzeszę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wysokość kapitału zakładowego została określona na kwotę 92.632 zł. W rubryce 'zysk lub strata za ostatni rok obrotowy...
, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie otrzymuje dotacji, utrzymuje się natomiast za składek członkowskich, które ze względu na wiek członków systematycznie maleją...

II SA/Po 519/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-28

brutto miesięcznie, córka skarżącej prowadzi działalność gospodarczą - usługi tapicerskie, z której uzyskuje dochód w wysokości [...] zł miesięcznie, zięć...
, pięcioosobowa rodzina utrzymuje się jedynie z dochodu skarżącej oraz dochodu z działalności gospodarczej uzyskiwanego przez jej córkę. Wysokość tych dochodów wskazuje...

II SA/Gl 993/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. do dnia [...] grudnia 1987 r. prowadził działalność '[...]' z siedzibą w P. Był członkiem samorządu gospodarczego - rzemieślniczego i przynależał do cechu. Urząd...
przez stronę działalnością antykomunistyczną, został zmuszony do zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej. Organ wyjaśnił ponadto, że zwrócił się do Cechu Rzemiosł...

IV SA/Gl 932/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-19

' podając, iż jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, posiada majątek o wartości [...] zł, na koniec roku obrotowego [...] r. osiągnęło zysk...
w wysokości [...] zł. Na rachunku bankowym ma zgromadzoną kwotę [...] zł. Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, nie prowadzi działalności gospodarczej...

II SA/Kr 161/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

działalności gospodarczej, nie otrzymuje dotacji państwowych i samorządowych. Utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich systematycznie malejących ze względu na wiek...
przymusowej., Z danych zawartych w urzędowym formularzu 'PPPr' wynika, iż skarżące Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową [...]. Podmiot ten nie prowadzi działalności...

IV SA/Gl 941/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-11

ze składek członkowskich, jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, posiada majątek o wartości [...] zł, na koniec roku obrotowego [...] r...
. osiągnęło zysk w wysokości [...] zł. Na rachunku bankowym ma zgromadzoną kwotę [...] zł. Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego, nie prowadzi działalności gospodarczej...

II SA/Rz 1410/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-15

państwowych i unijnych, nie prowadzi działalności gospodarczej. Z oświadczenia o majątku i dochodach zawartego w formularzu PPPr wynika, że Stowarzyszenie nie posiada...
środki m.in. ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, zbiórek, z działalności gospodarczej, a posiadany majątek przeznaczony jest na realizację celów...

II SA/Sz 906/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-27

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że pod tym samym adresem zamieszkania co skarżący mieszka K. O. (nr [...]) która od 2001 r. prowadzi...
działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, a dodatkowym miejscem wykonywania tej działalności jest ul...

IV SA/Wr 788/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-25

pracy i prowadzoną działalność gospodarczą w roku 2010 zakończyła stratą w wysokości 11.081, 82 zł. Dodała, że jej dwóch synów z trudem zarabiają na swoje utrzymanie., Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   18