Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2425/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

prowadzenia przez skarżącą działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego podpisała ona 19 lipca 2016 r. własnoręcznie...
Gospodarczej, strona prowadziła działalność gospodarczą od 23 sierpnia 2012 r., zaprzestanie wykonywania działalności nastąpiło 29 grudnia 2017 r., a wykreślenia wpisu...

IV SA/Wr 121/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-11

. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji podał, że w dniu 14 grudnia 2017 r. w wyniku weryfikacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
gospodarczą A na nazwisko A. S. (nazwisko po byłym mężu) od 23 sierpnia 2012 r. Działalność gospodarcza nie została zawieszona, natomiast zaprzestanie wykonywania...

IV SA/Gl 1024/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-20

., W uzasadnieniu podał, że od 5 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2015 r. strona prowadziła działalność gospodarczą, a od dnia 13 kwietnia 2015 r. do nadal jest zatrudniona w Biurze...
Rachunkowym 'A' w P. Mąż strony od 29 kwietnia 2013 r. do 21 czerwca 2016 r. prowadził własną działalność gospodarczą (od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 21 czerwca 2016 r...

I OSK 1380/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 27 lutego 2014 r. i do dnia 4 lipca 2014 r...
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 27 lutego 2014 r. i od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r...

II SA/Bk 376/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-17

z zatrudnienia, w tym przypadku z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Z akt sprawy wynika, że skarżąca z dniem [...] stycznia 2020 roku zawiesiła...
prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, a nie zaprzestała jej prowadzenia. W ocenie Kolegium tylko wykreślenie działalności z ewidencji można uznać za całkowite...

II SA/Go 70/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-05

, od dnia [...] kwietnia 2020 r. jest osobą bezrobotną, od dnia [...] lutego 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą. Sprawowanie przez niego opieki nad matką polega...
i Informacji o Działalności Gospodarczej wykazujący, że opiekując się swoją matką nadal prowadzi on działalność gospodarczą, której wpisu dokonał w 2009 r. i która ma status...

II SA/Łd 581/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-27

działalności gospodarczej, a tym samym konieczności ustalenia dochodu uzyskanego po roku 2014. Prowadzona przez M. J. od 2004r. jednoosobowa działalność gospodarcza związana...
gospodarczej pod nazwą Centrum Usług Administracyjno-Księgowych A. Tę działalność zarejestrowała w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w dniu 7 lutego...

II SA/Ke 469/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-07-10

października 2012 r. S. F. prowadził działalność gospodarczą, zawieszoną w okresie od 1 października 2011 r. do 28 lutego 2012 r. W wyniku wznowienia postępowania organ I instancji...
ust. 1 i art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a....

II SA/Go 1186/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-07

i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia [...] lipca 2017 r. z którego wynika, iż strona prowadziła działalność gospodarczą w okresie od dnia [...] października...
gospodarczą. Wskazała, że zgodnie ze stanem rzeczywistym działalność gospodarczą rozpoczęła w dniu [...] października 1998 r., a zaprzestała jej wykonywania w dniu...

II SA/Sz 585/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

nad dzieckiem M.F., bowiem wnioskodawca dokonał zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W ocenie organu i instancji, zawieszenie działalności...
się od decyzji wydanej przez organ I instancji. W odwołaniu wskazał, iż jego zdaniem, zawieszenie działalności gospodarczej powoduje, że rezygnuje on z zatrudnienia lub innej pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100