Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Kr 670/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

. Zaskarżonej uchwale zarzucił naruszenie:, - art. 22 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez...
skarżącego powyższy zapis narusza jego interes prawny oraz uprawnienie do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadzi między innymi na podstawie zawartych...

II SA/Kr 1080/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-15

. art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, dalej: u.s.d.g.) oraz obecnie, po uchyleniu ustawy o swobodzie...
działalności gospodarczej - art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646, dalej: p.p.) w zw. z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP...

II SA/Kr 24/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-26

. l ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. l Konstytucji RP poprzez przyjęcie...
jego błędnej wykładni prowadzącej do nieuzasadnionego ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie i stopniu przyjętym wyżej wymienioną uchwałą...

II SA/Kr 480/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP poprzez wprowadzenie zakazów ograniczających swobodę działalności gospodarczej wbrew zasadzie proporcjonalności środków do zamierzonego...
gospodarcza rozrywkowa typu [...] wraz z działalnością z wyszynkiem wszelkich alkoholi bez ograniczeń procentowych oraz bez ograniczeń godzinowych, podczas spożywania...

II SA/Kr 831/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

z dnia 21 maja 2018 r. J. L. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na wskazaną wyżej...
techniki prawodawczej w związku z par. 143 tego rozporządzenia;, 2. art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 22 Konstytucji RP;, 3. art. 32 ust...

II OSK 424/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym przez stronę skarżącą lokalu., Sąd wskazał na różnicę w regulacji art. 50 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...
parku kulturowego., Skarżąca naruszenia interesu prawnego upatruje również poprzez nieuzasadnione ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym...

II SA/Kr 125/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-21

nad zabytkami w zakresie w jakim uchwała wprowadza ograniczenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie osób pojazdami wolnobieżnymi elektrycznymi wyłącznie...
ją zmieniającej określonych zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności usługowej może wyłącznie pośrednio wpływać na sposób prowadzenia działalności gospodarczej...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

przez Ministra art. 8 ust. 2, art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej w zw. z art. 28 K.p.a., gdyż powołane...
płynących nie stanowi ograniczenia prowadzenia przez Instytut działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, kto uzyskałby zezwolenie na zbiorowe zarządzanie w zakresie...

II SA/Kr 963/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-20

działalności gospodarczej lub handlowej może jedynie pośrednio wpływać na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Regulacje zaskarżonej uchwały dotyczą...
korzystania z przestrzeni publicznej, a nie co do prowadzenia działalności gospodarczej (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 października 2013 r., III SA/Kr 178/13, CBOSA...

II SA/Kr 400/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-08

skarżącej wskazana uchwała spowoduje likwidację prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, prowadzonej z tradycjami od 1912 roku., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
ustanowionym parkiem kulturowym. Jest ona jedynie najemcą lokalu użytkowego na ulicy Krupówki, w którym prowadzi działalność gospodarczą, a zatem powołuje się na tytuł...
1   Następne >   +2   +5   +10   49