Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 3136/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-04

jej rodziny., Pełnomocnik podkreślił, że zarówno wnioskodawczyni, jak i jej mąż oraz niepełnosprawny syn prowadzą działalność gospodarczą. Ponadto, otrzymują także trzy renty...
siedem lat temu, tj. w maju 2009 r., Oświadczyła, że dwie działalności gospodarcze prowadzone są tylko w okresie letnim do końca sierpnia, kiedy jest ruch turystyczny...

I SA/Wa 960/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-25

wznowienia postępowania., W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało, że nie prowadzi działalności gospodarczej oraz że środki ze składek członkowskich oscylują...
publicznej (art. 33 ust. 1 ustawy). Ponadto stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód...

I SA/Wa 808/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

, że utrzymuje się wraz z mężem z dochodu uzyskiwanego z tytułu emerytur o łącznej wysokości [...] zł netto miesięcznie. Dodała, że z tytułu działalności gospodarczej ponosi...
wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie kto prowadzi działalność gospodarczą czy wnioskodawczyni, czy jej mąż oraz jakiego...

I SA/Wa 1255/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-18

, jako że sami nie legitymują się prawem strony w postępowaniu komunalizacyjnym. W piśmie wskazywali, że prowadzą działalność gospodarczą polegającą na handlu napojami i piwem...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - poprzez nierówne traktowanie skarżących i Gminy Miejskiej P. w prowadzeniu działalności gospodarczej...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-22

okoliczność, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót i zarządzanie nieruchomościami, w tym : nabywanie i zbywanie nieruchomości, wyceny...
z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. W ocenie rozpoznającego wniosek prowadzenie tak szerokiej i zróżnicowanej działalności gospodarczej świadczy o konieczności posiadania...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-21

działalność gospodarczą, co umożliwia pozyskanie przez Spółkę pokrycie kosztów sądowych, których wysokość ogranicza się do kwoty 100 zł tytułem wpisu od zażalenia. Ponadto...
, z nadesłanych dokumentów, w tym sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że spółka osiągnęła zysk z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości [...] zł...

I SA/Bd 180/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

(...), która prowadzi identyczną działalność gospodarczą., Podatnik zarzucił także, iż przepis art. 109 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim...
. 122 i art. 129 ust. 1. Z materiału dowodowego wynika, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika jest produkcja stolarki otworowej z PCV...

III ARN 38/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-07-29

śródlądowych hodowli i wielkotowarowej produkcji rybackiej. Zarządzenie to nie określało ani granic działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ani wszystkich jego składników...
. Rada ta bezpośrednio ujawniła, że ' (...)chcąc prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać podstawowe obowiązki administracyjne szukamy źródeł...

I SA/Wa 2560/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

sądowych. Instytucje państwowe (których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej) powinny uwzględniać w swojej działalności koszty niezbędne...
z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność naukowa. Zdaniem Sądu zatem wnioskodawczyni, jako podmiot uprawniony do prowadzenia poza działalnością naukową...

I OZ 182/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

szeroką i zróżnicowaną działalność gospodarczą, co umożliwia pozyskanie przez spółkę [środków na] pokrycie kosztów sądowych, których wysokość ogranicza się do kwoty 100 zł...
tytułem wpisu od zażalenia. Z nadesłanych dokumentów, w tym sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika, że spółka osiągnęła zysk z prowadzonej działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   59