Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Bk 611/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-19

gospodarstwie domowym z synem T. K., synową J. K. oraz małoletnimi wnukami J. J. K. i R. M. K. (k. 18). Syn skarżącej prowadzi działalność gospodarczą w S., synowa J. K. przebywa...
. w wysokości 420 zł. Prowadzona przez T. K. działalność gospodarcza przynosi straty (1266 zł). W skład majątku wnioskodawczyni wchodzi: dom o powierzchni [...] m-. Skarżąca...

I OZ 144/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

, a nie tylko 'na papierze'., Sąd wojewódzki dodał, że przyznanie prawa pomocy Spółce spowodowałoby finansowanie ze środków publicznych działalności podmiotu gospodarczego, który z zasady...
działalności gospodarczej (nawet w ograniczonym zakresie) skutkująca brakiem środków na przeprowadzenie zwłaszcza ustawowych obowiązków, może stanowić podstawę...

I OZ 145/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-10

działalności gospodarczej (dział 6 rubryka 8 KRSu)., Wskazał, iż strona występująca na drogę postępowania sądowego winna mieć świadomość obowiązku ponoszenia kosztów...
gospodarczego, który z zasady winien prowadzić działalność na bazie własnego majątku. W niniejszej sprawie brak jest przesłanek ku temu, by premiować zaniechania wnioskodawcy...

IV SA/Wa 1982/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-03

w wysokości 3000 zł, dochód z wynajmu mieszkania w wysokości 1500 zł oraz dochód z działalności gospodarczej w wysokości 2 500 zł. Uzasadniając swój wniosek skarżący...
przez skarżącego dochodów z działalności gospodarczej, dochodów jego żony oraz wydatków na bieżące utrzymanie, Sąd pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. zobowiązał skarżącego...

IV SA/Wa 2027/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-20

niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W doktrynie z kolei za przedsiębiorstwo uznaje się taki zespół składników który stanowi...
materialny substrat wystarczający do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Koniecznym elementem przedsiębiorstwa jest więc jego organizacja. Dzięki...

IV SA/Wa 1378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Nie posiada rachunku bankowego i nie prowadzi rachunkowości. W 1990 r. Spółka podjęła działania zmierzające do odzyskania...
żadnego majątku poza spornymi roszczeniami odszkodowawczymi wobec Skarbu Państwa (których wysokość nie da się jednak oszacować), nie prowadzi działalności gospodarczej...

IV SAB/Wa 154/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

, nie posiadającą jakichkolwiek środków na pokrycie kosztów sądowych, nie prowadzącą obecnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Nie posiada rachunku bankowego...
(których wysokość nie da się jednak oszacować), nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi rachunkowości. Ponadto wskazano, że Spółka nie składa deklaracji...

IV SA/Wa 2003/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

właściciel nie prowadził działalności gospodarczej, to mógł (i zapewne wykorzystywał) nieruchomość do działalności rolniczej. Budynki mogły mieć wtedy inne przeznaczenie...
działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątkowe, znajdujące się na gruncie objętym wnioskiem, uniemożliwia co do zasady przyjęcie, iż składniki te mogły stanowić...

I SA/Wa 393/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

(materialnych i niematerialnych) o ustalonym dominującym profilu działalności gospodarczej, wypełniającym przesłanki nacjonalizacji z art. 3 ust. 1 lit. A pkt 9 ustawy...
się określonym profilem działalności gospodarczej, należy również określić składniki należące do tego przedsiębiorstwa, przejęte przez Państwo: 'W realiach niniejszej sprawy istotne...

IV SA/Wa 3080/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-10

, a więc budynki stricte związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym twierdzenie odwołujących, że złożony przez nich wniosek obejmuje wyłącznie gorzelnię...
samodzielna, zupełnie odrębna od mieszkalnej, a do tego zorganizowana na potrzeby prowadzonej w majątku działalności gospodarczej, na co wskazuje charakter znajdującej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100