Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1851/10 - Wyrok NSA z 2012-02-17

organ podał m. in., że G. 'jest osobą zagraniczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155...
przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy...

II SA/Wa 162/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

prowadzenia działalności gospodarczej w celach szkoleniowych, gdy '[...] s.k.' jest następcą prawnym [...] i prowadzi działalność - firmy nie zawieszono ani nie zamknięto...
, w tym m.in. udokumentował prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

VI SA/Wa 1941/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

na podstawie art. 17 ust 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania...
nr [...], na wykonywanie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego: Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne 'M' w zakresie obrotu detalicznego bronią palną: myśliwską...

VI SA/Wa 2540/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją...
przedsiębiorcy, koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] września 2015 r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu rodzajami broni i amunicji...

VI SA/Wa 2177/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu...
. na wykonywanie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa indywidualnego B., w zakresie:, • wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym...

VI SA/Wa 557/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

[...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją z [...] listopada 2020 r., nr [...], wydaną...
') w związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania...

VI SA/Wa 2566/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

w [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j....

II GSK 713/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich oraz obrotu bronią i amunicją...

VI SA/Wa 897/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami...
Gospodarczej jako A. K. - [...] ubiegającej się o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, - utrzymał w mocy...

II SA/Wa 116/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

przez niego działalności gospodarczej - kantorów wymiany walut oraz wygaśnięciem wydanej zainteresowanemu w 1991 r. koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług...
ochrony osób i mienia. Organ pierwszej instancji uznał, że zaprzestanie prowadzenia powyższej działalności gospodarczej wskazuje, iż ustały okoliczności faktyczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   70