Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Lu 138/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-15

nr 71 poz. 312 ze zm./ w zakresie obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1...
rozpoczęcia działalności gospodarczej /analogicznie ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ to jednak nie będzie błędem...

I SA/Bk 68/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-26

drukarskich należy uznać za działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest przy tym, na jaki cel uzyskane z tej działalności przychody były przeznaczone. Wojewódzki Sąd...
, ponieważ prowadziła w tym czasie działalność gospodarczą i nie prowadziła rejestrów towarów zwolnionych od należności przywozowych. Organ podkreślił...

III SA/Gd 253/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

[...] z siedzibą [...] na zakup m.in. powyższego traktora;, - umowę pożyczki na zakup ww. traktora zawartą przez K. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
on do działalności gospodarczej lecz wyłącznie do prywatnych potrzeb tj. wyrównywania drogi, prac związanych z pielęgnacją ogrodu i odśnieżania. Dnia 13 grudnia 2019 r. strona nadesłała...

SA/Po 1463/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-14

charakter środków pracy /a nie przedmiotów pracy/ służących do przekształcania przedmiotów pracy w procesie działalności gospodarczej. Dyrektor Urzędu Celnego odmówił...
działające na jej zlecenie maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz innych środków przeznaczonych do prowadzenia określonej w zezwoleniu działalności gospodarczej. Zdaniem...

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

1. Pełnomocnikiem procesowym strony, będącej podmiotem gospodarczym, w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącym sprawy z zakresu działalności...
r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, jedynie adwokat lub radca prawny., 2. Zasada ochrony praw nabytych, wyprowadzana w naszym systemie prawnym...

I SA/Ol 431/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

jako autobus). Właścicielem pojazdu był M. O., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą '[...]'. Strona dokonywała zgłoszeń celnych na rzecz właściciela. Na wniosek...
, które gmatwają jego przekaz. Organ zaniechał wyjaśnienia kwestii jaką jest zagadnienie, czy przywozy były prowadzone w ramach działalności gospodarczej (międzynarodowy...

III SA/Gd 252/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

. Ponadto strona nadesłała certyfikat rejestracji w dniu 28 sierpnia 2008 r. działalności gospodarczej prowadzonej przez K. B. pod nazwą [...] z siedzibą...
fizycznej. Auto zostało bowiem zakupione w Kanadzie w celu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą [...] z siedzibą [...], zarejestrowanej...

I SA/Ol 447/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

2004r. o podatku od towarów i usług, gdzie ustawodawca, definiując środek transportu przeznaczony do działalności gospodarczej, wyraźnie zaznaczył...
, że musi być on wykorzystywany w działalności gospodarczej, a więc przekraczając granice faktycznie realizować międzynarodowy przewóz osób. W § 13 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Sz 1179/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-30

ze skargi M. S. - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec...
od marca do czerwca 2009 r.), a więc objętego zwolnieniem od akcyzy., W wyniku kontroli ustalono, że w marcu 2009 r. M. S. prowadzący działalność gospodarczą pod ww...

V SA 891/93 - Wyrok NSA z 1993-09-14

miał miejsce na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325/., 2. Decydujące...
. 37 ust. 5 tej ustawy jest bez żadnej wątpliwości szerszy, niż określony w art. 30 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100