Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 10/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-11

tych wskazali, że są wspólnikami Spółki Cywilnej A w Łodzi, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji i tłumaczeń językowych. Oświadczyli...
emerytury i prowadzonej działalności gospodarczej w łącznej kwocie 1783 zł. Koszty jego utrzymania stanowią przy tym kwotę 1150 zł (w tym czynsz za mieszkanie, opłaty...

I SO/Łd 7/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-11

podatku od towarów i usług za I kwartał 2007 roku., We wnioskach tych wskazali, że są wspólnikami Spółki Cywilnej A w Ł., prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie...
., Jednocześnie B. J. wskazał, że osiąga dochody z tytułu emerytury i prowadzonej działalności gospodarczej w łącznej kwocie 1783 zł. Koszty jego utrzymania stanowią...

I SO/Łd 3/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-13

są świadczenia emerytalne małżonków w łącznej wysokości ok. 4.400 zł, dochody z najmu lub dzierżawy rzędu 38.552 zł za rok ubiegły oraz dochody z działalności gospodarczej...
prowadzonej działalności gospodarczej w konsekwencji wnioskodawczyni nie jest w stanie bez uszczerbku dla prowadzonej działalności i zachwiania płynności finansowej dokonać...

I SO/Łd 4/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-13

są świadczenia emerytalne małżonków w łącznej wysokości ok. 4.400 zł, dochody z najmu lub dzierżawy rzędu 38.552 zł za rok ubiegły oraz dochody z działalności gospodarczej...
prowadzonej działalności gospodarczej w konsekwencji wnioskodawczyni nie jest w stanie bez uszczerbku dla prowadzonej działalności i zachwiania płynności finansowej dokonać...

I SO/Łd 7/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

działalności gospodarczej, według bilansu za 2017 r. wynosi 88.121,24 zł., Według stanu na dzień 30 kwietnia 2018 r. na rachunkach bankowych spółka posiadała kwotę 11.208,24 zł...
nie posiada takich środków aby uiścić wpis., Spółka rozważa możliwość zawieszenia działalności gospodarczej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy objętej skargą...

I SO/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-04

podkreślił, że prowadzi działalność gospodarczą ze stratą. Z tego względu wydatki na utrzymanie rodziny pokrywane są z emerytury jego żony. Dochód ten wystarcza...
ponoszenia straty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wraz z podaniem kwoty tej straty, przedstawienia wyciągów z posiadanych przez skarżącego i jego żonę...

II SO/Łd 39/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

, Uzasadnienie, Z.M., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A w K., zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych...
działalność gospodarcza nie przynosi dochodów. Wskazał, że posiada 60-metrowe mieszkanie o wartości 150 000 zł, samochód osobowy Citroen i szereg kredytów., Z uwagi na fakt...

I SO/Łd 3/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-11

przez nią działalność gospodarcza w postaci stacji paliw P.H.U. A. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni za rok ubiegły poniosła stratę...
oraz dodatkowych informacji i dokumentów nadesłanych na wezwanie referendarza sądowego wynika, że skarżąca samotnie wychowuje syna, źródłem jej utrzymania jest prowadzona działalność...

I SO/Łd 2/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-30

z prawem prawomocnego wyroku tutejszego sądu z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie sygn. akt I SA/Łd 1124/05 jednak spółka od 2000 roku nie prowadzi działalności gospodarczej...
wynika, że od 2000 roku nie prowadzi ona działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników i nie posiada żadnego majątku. Posiadane rezerwy finansowe zostały wypłacone...

I SO/Łd 3/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-02

emerytalne małżonków w łącznej wysokości ok. 4.400 zł, dochody z najmu lub dzierżawy rzędu 38.552 zł za rok ubiegły oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej...
działalności gospodarczej w konsekwencji wnioskodawczyni nie jest w stanie bez uszczerbku dla prowadzonej działalności i zachwiania płynności finansowej dokonać jednorazowej...
1   Następne >   3