Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 628/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

[...] grudnia 2010 r., stwierdzającej, iż ubezpieczony jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od [...] sierpnia 2008 r., na podstawie ustawy z dnia [...] sierpnia 2004 r. o świadczeniach., W dniu 29 września 2007 r...

VI SA/Wa 556/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

' lub 'strona skarżąca'):, 1) został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą: K. S...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS wyjaśnił, iż nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania...

VI SA/Wa 1211/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-23

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu...
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 sierpnia 2008 r., Postępowanie w niniejszej sprawie zostało...

VI SA/Wa 874/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

stwierdzono objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym T. K. (dalej skarżący) z tytułu prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 8...
NFZ ) z wnioskiem o ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu skarżącego z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 976/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-04

pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] marca 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ), na podstawie art. 102 ust. 5...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 listopada 1999 r. do 31 marca 2001 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem A); od 1 kwietnia 2001 r...

VI SA/Wa 152/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

K. S. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia, 17 września...
o rozpatrzenie sprawy dotyczącej ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Pana K. S. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia, 1 lipca 2008 r...

VI SA/Wa 1444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

skarżąca') został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] marca 2000 r...
decyzji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez skarżącego G. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,. ZUS poinformował, że skarżący z tytułu...

VI SA/Wa 2629/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

., skarżący w niniejszej sprawie, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego od [...] czerwca 2002 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
Wojewódzkiego NFZ wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej podleganie przez skarżącego obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od [...] czerwca...

VI SA/Wa 2035/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

z wnioskiem o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego P. O. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - na podstawie ustawy...
działalności w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jej nieprowadzenia odnosi skutek w sferze podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu...

VI SA/Wa 876/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 18 listopada 2010 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia Prezes NFZ wskazał art...
o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez J. W. z tytułu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100