Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 168/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

odbytych krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych. Uzasadniając decyzję organ pierwszej instancji wskazał, że strona prowadzi działalność gospodarczą, a załączone zaświadczenia...
nie prowadził w 2018 r. działalności gospodarczej., W tej sytuacji organ pierwszej instancji zastosował przepis § 7 rozporządzenia nakazujący wobec braku możliwości ustalenia...

II SA/Wa 2539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Do wniosku dołączył zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego...
[...] (zwany dalej: 'NUS') z [...] kwietnia 2019r., w którym wykazano przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej - 120.836,06 zł i zaświadczenie wystawione...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych w dniach 4 - 13 grudnia 2017 r. w wysokości 8 zł 38 gr., W uzasadnieniu wydanej decyzji...
działalności gospodarczej w związku z odbytymi w Jednostce Wojskowej Nr [...] w [...] ćwiczeniami wojskowymi w dniach 4 - 13 grudnia 2017 r. W związku z odbytymi...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

. o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi w dniach 12.10.2020 r...
przedłożył informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej wobec czego wysokość kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w tym przypadku stwierdza...

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe /Dz.U. nr 13 poz. 155/, działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym...
działalności gospodarczej, z powodu odbywania przez odwołującego ćwiczeń wojskowych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Do wniosku dołączono:, 1...
uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

z prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych., W uzasadnieniu organ wskazał, że L. P. złożył w dniu 23 grudnia 2016 r. wniosek o wypłatę...
należnego świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w dniach od 12 do 23 września...

IV SA/Wr 529/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-22

. prowadzi działalność gospodarczą, otrzymał zlecenie wykonania w okresie od 8 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. instalacji maszyny w A. i utracił wynagrodzenie...
wynagrodzenie z tytułu powołania do ćwiczeń wojskowych. Wnioskodawca nie prowadził w 2018 r. działalności gospodarczej i organ pierwszej instancji zastosował § 7 rozporządzenia...

II SA/Bd 101/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-09

. odmówił Rafałowi C., wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za okres odbytych ćwiczeń wojskowych...
8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie rekompensujące stanowi kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni...

II SA/Wr 1891/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-10

gospodarczą. W treści uzasadnienia skarżący wyjaśnił, że od 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą - A świadcząc usługi informatyczne. W związku z prowadzoną...
nieokreślony. Podniósł, iż prowadzona przez niego działalność gospodarcza stanowi jedyne źródło uzyskiwania dochodów, z których ponosi koszty związane z uiszczaniem podatków...
1   Następne >   +2   +5   +10   16