Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 293/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

również, że z nadesłanych dokumentów wynikało, iż A. R. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą '{...]' Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe A. R., pismem z dnia 11 lutego...
2013 r. wezwano strony do złożenia kserokopii zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez A. R. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2012...

I SA/Wa 2159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

działalności gospodarczej, 2) kserokopie dokumentów wskazujących wysokość dochodu lub straty z tytułu prowadzonej przez A. R. działalności gospodarczej z miesiąca grudnia...
dokładnie wysokości ponoszone są opłaty za energię elektryczną i gaz w gospodarstwie domowym oraz odrębnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej., Pełnomocnik...

II SA/Op 198/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-22

ze znalezieniem zatrudnienia, w grudniu 2016 r. podjął działalność gospodarczą, wspartą finansowo przez urząd pracy z Funduszu Pracy. Sierdził, że ostatnie cztery miesiące...
), został sfinansowany z darowizny otrzymanej od ojca i jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Podniósł, że w chwili obecnej koszty prowadzenia...

I SA/Wa 675/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

maja 2011 r. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i de facto pozostałem bez dotychczasowego miejsca pracy'', utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...
wywłaszczeniowej wydanej przez Wojewodę [...] pozbawiony został możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i pozostał bez dotychczasowego miejsca pracy...

IV SA/Wa 673/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-05

zł, natomiast z działalności gospodarczej -3.413,12 zł.;, - obecnie wraz z mężem zamieszkuje w budynku, który nie jest ich własnością - są najemcami, mieszkają u rodziny...
uzyskują dochody z tytułu emerytur w łącznej wysokości 2586,96 zł netto. Ponadto mąż skarżącej prowadzi działalność gospodarczą. Z dokumentu przedłożonego w uzupełnieniu...

II SA/Op 198/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-25

gospodarczą, wspartą finansowo przez urząd pracy z Funduszu Pracy. Sierdził, że ostatnie cztery miesiące intensywnie rozwijał działalność, lokując w nią wszystkie...
i jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Podniósł, że w chwili obecnej koszty prowadzenia tej działalności przewyższają zyski, co powoduje, że skarżący...

I OSK 1256/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

postanowienie skargę do WSA w Warszawie wnieśli I. P., i J. K.. W uzasadnieniu skargi podnieśli, że pełnomocnik skarżących prowadzi działalność gospodarczą w formie...
korespondencji. Dlatego też wyłącznie pełnomocnik skarżących był uprawniony do odbioru korespondencji związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Niestety...

II SA/Bk 833/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-26

działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącą, dochód miesięczny uzyskany z tego tytułu to 46,17 zł (w 2013 r.). C. S. również prowadzi działalność gospodarczą...
gospodarczych (stodoła, chlew). Do majątku odrębnego C. S. należy dom o powierzchni [...] m2 oraz budynek gospodarczy. Działalność gospodarcza wnioskodawczyni...

I OZ 277/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

. Wskazała również, iż prowadzona działalność gospodarcza nie zawsze zapewnia jej zyski. Podała, że poniosła stratę w działalności gospodarczej w kwocie 40.000 zł. Zdaniem...
wnoszącej sprzeciw brak dostarczenia dokumentacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej oraz bieżących rachunków gospodarstwa domowego nie może stanowić...

II SO/Gd 6/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-07-13

, w piśmie z dnia 24 maja 2016 r., oświadczył, że nie prowadzi działalności gospodarczej od 31 marca 2003 r., na poparcie czego przedłożył NIP - 1 złożony 7 kwietnia 2003 r...
nieznane. Referendarz ocenił, że nie zasługuje na uznanie za wiarygodne twierdzenie skarżącego, że nie prowadzi działalności gospodarczej, gdyż w systemie CEIDG figuruje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100