Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VI SAB/Wa 69/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

i bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej oddala skargę Pismem z [...] kwietnia 2017 r. E. S., I. A. oraz B. L. (dalej 'Skarżące...
. W. , na działkach o nr ew.: [...] w miejscowości [...], działalności gospodarczej; podjęcia działań w związku z wieloletnim składaniem odpadów na terenach działek leżących przy ul...

III SAB/Łd 30/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-23

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168, ze zm.) [dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej] sprzeciw co do czasu trwania...
ustawy z 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168, ze zm.) [dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej] poprzez przekroczenie...

I FSK 1125/17 - Wyrok NSA z 2017-09-28

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) oraz art. 139 § 1 i art. 284b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r...
, zarówno w kontekście jakości i szybkości podejmowanych czynności, jak i naruszenia wskazanych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., 4. W zakresie...

III SAB/Kr 105/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-06

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in. jako dokument potwierdzający jego możliwość zamieszkiwania...
wszczętym 6 grudnia 2017 r. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżący powołał się na treść art. 35 i art. 36 Kodeksu...

III SAB/Kr 104/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-06

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in. jako dokument potwierdzający jego możliwość zamieszkiwania...
w postępowaniu wszczętym 6 grudnia 2017 r. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżący powołał się na treść art. 35 i art. 36...

II OSK 202/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in....
PIT-36 za 2016 rok oraz dokumentację o działalności gospodarczej., Następnie 7 tygodni później, w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. nr WO-V.6151.1.15326.2017 Wojewoda M...

II OSK 204/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku skarżący dołączył m.in....
podatkowe PIT-36 za 2016 rok oraz dokumentację o działalności gospodarczej., Następnie 7 tygodni później, w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. nr [...] Wojewoda M. zawiadomił...

IV SAB/Po 224/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-16

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, m.in. nie mógł założyć jednoosobowej działalności gospodarczej, nie mógł wyjeżdżać na spotkania z kontrahentami w Unii...
Europejskiej i rozwijać prowadzonej działalności gospodarczej., Celem skarżącego w złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE był wolny...

V SAB/Wa 52/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-16

8 stycznia 2014 r., sygn. akt II GZ 774/13)., Niezależnie od powyższych ustaleń podkreślić należy, że Spółka nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej...
działania w celu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów., Wyjaśnić należy, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien wkalkulować...

I SAB/Wa 256/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

poinformował skarżącego, że na podstawie informacji z rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Bazy...
go za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o pomocy publicznej, gdyż nie prowadzi on działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali oraz nie korzysta z takiej pomocy. Podkreślił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100