Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 1503/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

wydanego A. sp. z o.o. pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz o skreśleniu...
podmiotów tytoniowych i wydania ważnego pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do dnia złożenia skargi Naczelnik...

II SA/Wr 656/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-04

o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że w chwili obecnej pozostaje bez pracy, a prowadzona działalność gospodarcza, która została zawieszona, nie pozwala...
. Działalność gospodarcza, którą prowadził, została zawieszona ze względu na brak środków pieniężnych na zakup towaru i brak samochodu. Nie została też zlikwidowana...

IV SA/Wa 1698/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

o zwolnienie z obowiązku ponoszenia w niniejszej sprawie kosztów sądowych., W uzasadnieniu żądania wnioskodawca podał, że nie prowadzi działalności gospodarczej...
nie przemawia także wysokość zysku za ostatni rok obrotowy., Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Utrzymuje się ze składek członkowskich. W sytuacji...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób...
i tyle ile ma w tym możliwości uprawnej.' Podniósł, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych...
uprawnej.' Podniósł, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty...

I SA/Go 42/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-14

działalności skarżącej spółki i zabezpieczył cały jej majątek, pozbawiając ją możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i możliwości regulowania zobowiązań...
skarżącej spółki., Zdaniem Sądu skarżąca wykazała przesłanki określone w powołanym, wyżej przepisie. W dalszym ciągu bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej...

I SA/Go 43/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-21

Spółki i zabezpieczył cały majątek, pozbawiając ją możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i regulowania zobowiązań., Nadto w przedmiotowym wniosku...
skarżąca wykazała przesłanki określone w powołanym, wyżej przepisie. W dalszym ciągu bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma jakichkolwiek aktywów. Dodatkowo...

I SA/Go 1077/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-24

sądowych w całości., W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, i nie posiada żadnego majątku. Nie korzysta również z rachunku bankowego...
obecnej kondycji finansowej skarżącej., Spółka wykazała powyższe przesłanki zawarte w/w przepisie. W dalszym ciągu bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej...

I SA/Go 40/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-22

od kosztów sądowych w całości., W uzasadnieniu wskazała, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada żadnego majątku. Nie korzysta również z rachunku bankowego...
p.p.s.a., W dalszym ciągu bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma jakichkolwiek aktywów. Nadto z urzędu wiadome jest Sądowi, iż wobec skarżącej prowadzone...

I SA/Go 44/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-14

, od kosztów sądowych w całości., W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, i nie posiada żadnego majątku. Nie korzysta...
pkt 2 P.p.s.a., W dalszym ciągu bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma jakichkolwiek aktywów., Nadto z urzędu wiadome jest Sądowi, iż wobec skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15