Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 386/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

ich danymi, nie zlecały dokonywania takich zakupów, nie podpisywały oświadczeń, nie posiadały urządzeń grzewczych, do których opalania służył olej opałowy. Oznaczało...
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany był do uzyskania oświadczenia stwierdzającego, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele...

III SA/Łd 495/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, pod wymienionymi adresami, gdzie miało dojść do dostawy oleju opałowego, zamieszkiwały inne osoby, które nie posiadały urządzeń na olej opałowy., Do akt sprawy załączono...
i polecali im wypisywanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze na fikcyjnych klientów indywidualnych, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy...

I SA/Go 302/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-31

decyzji strona zarzuciła:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych stanowiący podstawę przyjęcia, że w 2004 roku strona zużyła wyrób akcyzowy tj. olej opałowy w ilości 115.338 litrów...
i poczynienie ustaleń prawnych w oparciu o domniemania,, iż olej opałowy został zużyty niezgodnie z jego przeznaczeniem., 9. naruszenie art. 187 § 1 ordynacji podatkowej...

I SA/Go 79/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-09

został również, wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków osób, które nabyły olej opałowy od Strony wg enumeratywnie wymienionych faktur...
, które nabyły olej opałowy od Spółki., Dyrektor izby Celnej, po rozpoznaniu odwołania, decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2010r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wydane...

I SA/Ol 114/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-01

akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd stwierdził , że olej opałowy jest rzeczą określoną do gatunku...
stwierdził, że według stanowiska organu odwoławczego, skarżący z jednej strony dokonywał sprzedaży oleju opałowego nieznanego pochodzenia, z drugiej zaś - sprzedawał olej...

V SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność...

I SA/Wr 1453/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

, dokumentach (oświadczeniach) nie zostały złożone, ani przez stronę, ani przez A. S. (pracownik strony), ani przez G. S. Uwzględniając, że olej opałowy był dostarczany...
wadliwości oświadczeń, jeśli z oświadczeń wynika iż zakupiony olej opałowy przeznaczony będzie na cele opałowe. Oświadczenia takie organ podatkowy poddał dalszej...

III SA/Gl 759/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...

III SA/Gl 760/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący w procedurze...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...

III SA/Gl 758/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-27

kontroli stwierdzono m.in., że w sierpniu 2008r. Podatnik wyprowadził ze składu podatkowego wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej opałowy 3 RC (PKWiU23.20.17). będący...
, wskazując m.in., iż: 'zapis w protokole, że Podatnik miał zamiar zniszczenia wyrobu akcyzowego w postaci 83100 kg pozostałości zbiornikowych zawierających olej opałowy 3 RC...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100