Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I FSK 1662/11 - Wyrok NSA z 2012-08-23

te nie odzwierciedlały rzeczywistości, ponieważ przedmiotem dostaw faktycznie dokonanych był olej opałowy, a nie wykazany na fakturach olej napędowy. W konsekwencji - według organów...
. Dodatkowo stwierdził, że na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego zasadne jest twierdzenie, że skarżący wiedział, że odbiera olej opałowy ciężki, a nie olej...

I FSK 457/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

z tytułu zakupu oleju napędowego, oleju opałowego, piachu, farb, benzyny, artykułów budowlanych i energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonej w firmie podatnika kontroli...
, że podatnik przed wydaniem decyzji, których wzruszenia żąda, został przesłuchany m.in. na okoliczność wykorzystywania zakupionego w 2011r. oleju napędowego i opałowego...

II GSK 378/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

materiału UN 1203 - olej opałowy lekki, ale nie okazał jednego elementu wyposażenia awaryjnego wynikającego z instrukcji pisemnej: lampy przenośnej. Jak zapisano w protokole...

I FSK 706/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

odbarwionego oleju opałowego, który następnie był sprzedawany jako olej napędowy. O nieprowadzeniu działalności w zakresie obrotu detalicznego paliwami płynnymi świadczy...
, który następnie był sprzedawany jako olej napędowy. Fizycznie przez moją firmę żaden towar nie przechodził.', Organ zakwestionował również fakturę wystawioną przez firmę 'S.' M...

I GSK 1092/09 - Wyrok NSA z 2010-09-07

zharmonizowanych, skoro art. 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby...
horyzontalna. Jednakże art. 2 ust. 4 lit. b) Dyrektywy energetycznej wyłącza spod regulacji tej dyrektywy produkty energetyczne, takie jak oleje mineralne, w przypadku...

I FSK 778/18 - Wyrok NSA z 2018-09-07

były dokonywane drogą telefoniczną, przy czym również i tu nie potrafiła wskazać nazwiska rozmówcy; - olej napędowy od C. dostarczała firma P., której właścicielem był P. S...
natomiast, że umowy pisemnej nie było; - ponadto R. M. wskazała, że kontakt z R. odbywał się przez A.B. z firmy D., za pośrednictwem którego składała zamówienia na olej...