Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II GSK 559/19 - Wyrok NSA z 2022-07-01

, natomiast w komorze nr 2 stwierdzono olej opałowy, wypełniający komorę w około 1/3 (komora nr 3 była pusta). W związku z powyższym, sprowadzono cysternę na plac Oddziału...
napędowego. Następnie z komory numer 2 przepompowano olej opałowy do opróżnionej wcześniej komory numer 1 i ustalono za pomocą licznika cysterny, że było to 1956 litrów...

III SA/Łd 396/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

, w którym był przewożony, do różnych odbiorców, olej opałowy w ilości 5700 litrów klasyfikowany do pozycji CN 2710. Przedmiotowy towar przewożony był bez uprzedniego...
ciężarowego (autocysterny) marki MAN, o numerze rejestracyjnym [...], w którym był przewożony do różnych odbiorców olej opałowy w ilości 5700 litrów (według oświadczenia...

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...
rozpoczęcia przewozu '2017-07-06+02:00'. W rubryce informacje o towarze zgłoszono kod [...], rodzaj towaru: olej opałowy, ilość towaru 2000,0 l. W aktach administracyjnych...

VI SA/Wa 2085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej opałowy, który zanieczyszczał połączony z tą rurą. gumowy przewód...
rzeczy. Podczas oględzin przyczepy, stwierdzono, że z zamontowanej pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej...

III SA/Gl 478/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-22

niebezpiecznych,, - rozpiskę odbiorców., Według informacji zawartej w zgłoszeniu o numerze referencyjnym, [...],obejmowało ono olej opałowy w ilości [...] itrów klasyfikowany...
ustawy o transporcie drogowym., Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie towar (olej opałowy klasyfikowany do pozycji CN 2710, podlegający...

I GSK 346/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-28

węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymioleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%'. Pod poz. 4...
Funduszu Drogowym, wymienił, oprócz olejów napędowych niewykorzystywanych w transporcie, olej napędowy do silników z zapłonem samoczynnym (Diesel), destylat z ropy naftowej...

VI SA/Wa 2202/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08

do silników diesla zgodne z normą EN 590:1993 lub olej gazowy lub olej opałowy lekki, o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN 590:1993, podczas gdy w rzeczywistości...
przywołanych powyższej przepisów należy zakwalifikować jako paliwo o nr UN 1202, do silników diesla lub olej gazowy lub olej opałowy lekki o temperaturze zapłonu wyższej...

II SA/Bk 584/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

do firmy PHU 'F.' w B. Towar o nazwie olej opałowy (12073 l), klasyfikowany do pozycji CN 2710 był przewożony na terytorium Polski., Po sprawdzeniu dokumentacji, okazanej...
, skarżący nie ujawnił że olej opałowy odbierał ze składu podatkowego i nie dołączył na tę okoliczność żadnego dokumentu (także do skargi). Są to okoliczności bezsporne...

II GSK 767/19 - Wyrok NSA z 2022-10-11

sądowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, w wyniku przeprowadzonej dnia 31 października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy...
na okoliczności nie mające znaczenia dla sprawy takie jak rozbieżności organów przy ustaleniu czy przedmiotem przewozu podlegającego zgłoszeniu był olej w ilości 8.400 litrów...

II SA/Bk 577/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-10

[...], którym przewożono olej opałowy ciężki (CN: 2710) w ilości 25 000 kg na podstawie zgłoszenia do rejestru monitorowania drogowego przewozu towarów nr [...]. Ze zgłoszenia wynikało...
na dzień przeprowadzenia kontroli. Wyjaśnił, że doszło do przewozu towarów objętych pozycją CN 2710 (olej opałowy ciężki), o masie brutto 24.676 kg, zatem przewóz podlegał...
1   Następne >   +2   +5   +10   21