Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Łd 396/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-29

, w którym był przewożony, do różnych odbiorców, olej opałowy w ilości 5700 litrów klasyfikowany do pozycji CN 2710. Przedmiotowy towar przewożony był bez uprzedniego...
ciężarowego (autocysterny) marki MAN, o numerze rejestracyjnym [...], w którym był przewożony do różnych odbiorców olej opałowy w ilości 5700 litrów (według oświadczenia...

II SA/Bd 558/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-14

przez A. P. P.. W protokole wskazano dane przewoźnika (pkt4): A. , jako nadawcę towaru A. , jako odbiorców towaru 1) [...], 2) [...], rodzaj i opis towaru (pkt 5): olej opałowy...
rozpoczęcia przewozu '2017-07-06+02:00'. W rubryce informacje o towarze zgłoszono kod [...], rodzaj towaru: olej opałowy, ilość towaru 2000,0 l. W aktach administracyjnych...

VI SA/Wa 2085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej opałowy, który zanieczyszczał połączony z tą rurą. gumowy przewód...
rzeczy. Podczas oględzin przyczepy, stwierdzono, że z zamontowanej pod cysterną stalowej rury, wskutek jej nieszczelności, wydobywał się na zewnątrz olej napędowy lub olej...

III SA/Gl 478/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-22

niebezpiecznych,, - rozpiskę odbiorców., Według informacji zawartej w zgłoszeniu o numerze referencyjnym, [...],obejmowało ono olej opałowy w ilości [...] itrów klasyfikowany...
ustawy o transporcie drogowym., Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie towar (olej opałowy klasyfikowany do pozycji CN 2710, podlegający...

I GSK 346/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-28

węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymioleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%'. Pod poz. 4...
Funduszu Drogowym, wymienił, oprócz olejów napędowych niewykorzystywanych w transporcie, olej napędowy do silników z zapłonem samoczynnym (Diesel), destylat z ropy naftowej...

VI SA/Wa 2202/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08

do silników diesla zgodne z normą EN 590:1993 lub olej gazowy lub olej opałowy lekki, o temperaturze zapłonu zgodnej z normą EN 590:1993, podczas gdy w rzeczywistości...
przywołanych powyższej przepisów należy zakwalifikować jako paliwo o nr UN 1202, do silników diesla lub olej gazowy lub olej opałowy lekki o temperaturze zapłonu wyższej...

II SA/Bk 584/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-24

do firmy PHU 'F.' w B. Towar o nazwie olej opałowy (12073 l), klasyfikowany do pozycji CN 2710 był przewożony na terytorium Polski., Po sprawdzeniu dokumentacji, okazanej...
, skarżący nie ujawnił że olej opałowy odbierał ze składu podatkowego i nie dołączył na tę okoliczność żadnego dokumentu (także do skargi). Są to okoliczności bezsporne...

II SA/Bk 577/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-10

[...], którym przewożono olej opałowy ciężki (CN: 2710) w ilości 25 000 kg na podstawie zgłoszenia do rejestru monitorowania drogowego przewozu towarów nr [...]. Ze zgłoszenia wynikało...
na dzień przeprowadzenia kontroli. Wyjaśnił, że doszło do przewozu towarów objętych pozycją CN 2710 (olej opałowy ciężki), o masie brutto 24.676 kg, zatem przewóz podlegał...

III SA/Lu 1056/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-11

pracownik skarżącego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Kierowca przewoził olej opałowy i paliwo silnikowe, których sprzedażą zajmuje się skarżący. Skarżący...
kontrolę drogową samochodu marki Scania o numerze rejestracyjnym [...]. Pojazdem kierował M. F. K. Kierowca przewoził olej opalowy i paliwo silnikowe ze Ś. do miejscowości...

VI SA/Wa 1808/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

podpisany przez kierowcę Pana S. D. Kierujący pojazdem okazał do kontroli instrukcję pisemną dla kierowcy dla ostatnio przewożonego materiału UN 1203 - olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   12