Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Go 207/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej powinny...
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust...

IV SA/Wa 2871/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

zbiorników na olej opałowy zakwalifikowanych pod kodem 15 01 10, oraz 0,12 Mg (12 sztuk) odpadów w postaci butli po gazach technicznych, zakwalifikowanych pod kodem 15 01. 11...
są również przez niego wykorzystywane w gospodarstwie., W tych okolicznościach organ uznał, że przedmioty postępowania tj. 100 sztuk zbiorników na olej opałowy oraz 12 sztuk butli...

IV SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

przemieszczania odpadów. Organ wezwał skarżącego do zagospodarowania na terytorium kraju 100 sztuk odpadów w postaci zbiorników na olej opałowy (kod 15 01 10) oraz 12 sztuk odpadów...
- w krajowej instalacji w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów - w postaci zanieczyszczonych zbiorników na olej opałowy nie narusza przepisów prawnych przytoczonych...

IV SA/Wa 3260/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

. Ich poprzedni właściciele wykorzystywali je jako zbiorniki na olej opałowy i pozbyli się ich w związku z modernizacją systemu ogrzewania. Skarżący przywiózł je do Polski w celu...
niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Zanieczyszczone zbiorniki na olej opałowy, których ilość oszacowano na ok. 100 sztuk wypełniały definicję odpadu określoną w ustawie...

II SA/Sz 346/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-10

, pozostałe oleje. Nadto wskazał, że przedmiotowy olej ciężki mógłby być wykorzystywany jako komponent do produkcji oleju napędowego, oleju opałowego i innych specyfików...
, że ze świadectwa analiz [...] próbek produktu deklarowanego jako olej ciężki, produkt ten mógł być wykorzystany jako komponent produkcji oleju napędowego, oleju opałowego...

II OSK 1230/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

alternatywny analizowano możliwość zastosowania mobilnej linii sortowniczej oraz ogrzewanie namiotu przy wykorzystaniu nagrzewnicy opalanej olejem opałowym. Osiągnięcie...
dokładniejszej segregacji odpadów). Zastosowanie nagrzewnicy opalanej olejem opałowym skutkowałoby powstawaniem emisji zanieczyszczeń w ilości wymagającej zgody organu na wprowadzenie...

IV SA/Wa 1477/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm..) p. K. P. - sprawcy zanieczyszczenia olejem opałowym działki nr ew...
postępowanie w I. instancji w stosunku do sprawcy wyrażając opinie, iż odpowiedzialnym jest przewoźnik oleju. Jest ona ostateczna i nie została zaskarżona do sądu...

II SA/Ke 229/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-28

na to, aby te odpady były poprzedzająco przygotowywane na instalacji IPPC w J. w celu ich dalszego odzysku lub unieszkodliwiania (np. poprzez ich mieszanie z węglem, olejem opałowym...

II SA/Łd 212/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-18

, MR-MN.MN, MM, U; 4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej...

II SA/Po 243/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalany olejem opałowym oraz 2 samochody), a także wprowadza do ziemi ścieki przemysłowe bez pozwolenia wodnoprawnego, w związku z czym oprócz...
, a także podwyższoną zawartość związków fosforu, wyrażoną jako fosfor ogólny, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, tj. olejów i tłuszczy, a także wysokie stężenie...
1   Następne >   2