Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Łd 525/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-30

, że marznie zimą, gdyż brak mu pieniędzy na zakup oleju opałowego. Wskazał ponadto, iż poprzednie podanie wysłał 2 miesiące temu i do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi...
. Po uiszczeniu opłat mieszkaniowych ok. 195 zł, wykupieniu leków ok. 180 zł i spłaceniu kredytów w banku pobranych na zakup oleju opałowego, do dyspozycji rodziny pozostaje...