Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Gl 767/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

do niemożności ustalenia rzeczywistego obrotu, tak wrażliwym towarem jak olej opałowy (wyrok NSA z 12 marca 2020 r., II GSK 1464/19, LEX nr 3022437)., W tej sytuacji organ...
paliwami opałowymi w kwocie [...] zł., Z akt administracyjnych wynika, że [...] r. o godź 16.00 funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K...